Sejačky

Stroje na sejbu alebo hovorovo sejačky sú alfou a omegou každého poľnohospodára. Sejačky pre technológiu StripTill s označením SUMO DTS (Deep Tilage Seeder) si získavajú čoraz viac pozornosti na Slovensku. Nezaostáva ani "bezorebka"  pre technológiu No-Till s označením sejačky SUMO DD (Direct Drill).

Diskové sejačky vhodné pre minimalizačné a konvenčné technológie dopĺňajú stroje FARMET modulárnou sejačkou FALCON.

Sejačky na obilniny a repku SUMO pre technológie Strip-Till a No-Till

Sejačky na obilniny a repku FARMET