Sejačka Falcon SW

Disková sejačka na obilniny FALCON SW je voľbou pre veľkých poľnohospodárov, ktorí vyžadujú veľké výkony, rýchlosť a preciznosť.

Vysoko výkonná sejačka na obilniny a repku FALCON SW je určená do všetkých pôdnych podmienok. Najmä minimalizačná technológia využíva siatie do nepripravenej pôdy s aplikáciou hnojiva. U konvenčnej technológie s predsejbovou prípravou pôdy sa môžu plne využiť vysoké pracovné rýchlosti, výborná stabilita a obratnosť stroja.

Falcon spája prípravu pôdy, prihnojovanie a siatie do jednej operácie

Falcon SW je modulárny nosič náradia, ktorý sa skladá z:

 • jednokomorového zásobníka s objemom 4 m3 (prípadne dvojkomorového zásobníka s objemom 6 m3),
 • dávkovača,
 • ventilátora,
 • jednoduchej nápravy,
 • riadiacej jednotky,
 • ale hlavne trojbodového závesu, cez ktorý sa môžu pripojiť rôzne závesné zariadenia.

K nosiču Falcon SW je možné pripojiť širokozáberovú výsevnú sejaciu sekciu na výsev úzkoriadkových plodín, nesený sejací stroj na siatie širokoriadkových plodín a nesený kyprič na pásové spracovanie pôdy Strip-Till.

Falcon SW je možné ďalej dodatočne vybaviť voliteľnou predspracujúcou sekciou, obdobne ako v prípade modulárneho sejacieho stroja Falcon. Sekcie je možné ľubovoľne zamieňať podľa zvolenej technológie.

Koncept sejačky Falcon SW

 • 1. Zóna kyprenia stôp kolies traktora. Dokonalé prekyprenie koľají eliminuje nerovnomerné vzchádzanie rastlín po sejbe.
 • 2. Zóna kyprenia stôp kolies zásobníkového voza. Dokonalé prekyprenie koľají eliminuje nerovnomerné vzchádzanie rastlín po sejbe.
 • 3. Zóna tvorby osivového lôžka a ukladania osiva. Dvojdiskové výsevné pätky účinne vytvárajú utužené osivové lôžko (V drážku) a precízne ukladajú osivo do požadovanej hĺbky. Vďaka vysokému prítlaku možno na výsevné pätky preniesť až 70 % hmotnosti celého stroja. Utužené osivové lôžko a V drážka zaisťujú výborný kontakt osiva s pôdou a pôdnou vodou.
 • 4. Zóna bočného pritlačenia osiva. Kopírovacie koliesko stlačí V drážku s osivom, vďaka čomu dôjde k bočnému pritlačeniu osiva k pôde. Nad osivom zostáva kyprý priestor pre ľahké vzchádzanie rastlín.
 • 5. Zóna zakrytia osiva a urovnanie povrchu pôdy. Integrovaný prútový zavlačovač zaistí výborné zakrytie osiva a precízne urovnanie povrchu pôdy.

Toto je sejačka a nosič náradia Falcon SW

Uchytenie výsevných diskov na paralelograme

 • Vďaka uloženiu sejacích pätiek na paralelograme je zaistené vynikajúce kopírovanie terénu.
 • Každá zo sejacích pätiek je uložená samostatne. Vďaka presnému vedeniu hĺbky siatia sa zaistí rovnomerné vychádzanie osiva.
 • Prítlak sejacích pätiek je hydraulicky plynule nastaviteľný, hĺbku siatia je možné jednoducho a rýchlo nastaviť pomocou čapu.
 • Rozostup riadkov 12,5 cm
 • Pracovná hĺbka 0 - 70 mm
 • Maximálny prítlak 30-120 kg
 • Pracovná rýchlosť do 20 km.h
 • Zavlačovač a siatie dvoch plodín

Čo všetko dokážete za FALCON SW zavesiť?

Kyprič Strip-Till v spojení s Falcon SW umožňuje spracovávať pôdu v pásoch (technológia STRIP TILL), ktoré majú o. i. veľký vplyv na protierózne opatrenia. Pri pásovom spracovávaní pôdy sa pôda spracováva v pásoch do hĺbky až 35 cm. Do prekyprených pásov je možné súčasne aplikovať hnojivo na zásobné hnojenie.
Širokozáberová výsevná sekcia na výsev úzkoriadkových plodín
Výsevná sekcia sa vyznačuje jednoduchosťou a širokým záberom. V spojení s Falconom SW zaistí vysoký pracovný výkon pre siatie bežných úzkoriadkových plodín (obilniny, repka, strukoviny a pod.). Súčasne umožňuje nezávislý výsev 2 plodín. Rozstup pätiek je 12,5 cm s možnosťou prepnúť na 25 cm, alebo 15 cm s možnosťou prepnúť 30 cm.
Výsevné jednotky na výsev širokoriadkových plodín (napr. kukurica, tecvica a slnečnica) nám v spojení s aplikáciou hnojiva z modulárneho nosiča Falcon SW zaistia výsev a zároveň aplikáciu hnojiva v jednej operácii. Aplikácia hnojiva je zaistená dvoma aplikátormi na aplikácii hnojiva z oboch strán rastlín.

Niekoľko jedinečných detailov sejačky a nosiča Falcon SW

Senzory kontroly prietoku osiva
Objemný zásobník
Jednokomorový zásobník 4 m3 alebo dvojkomorový 6 m3.
Odstavná noha
Detail TBZ
Jednoduchá agregácia zadnej sekcie cez TBZ (sekcie sú jednoducho vymeniteľné).
Výborné kopírovanie terénu
Pružná konštrukcia rámu výborne tlmí rázy a kopíruje terén.
Detail prichytenia prednej sekcie
Dávkovač Farmet
Moderní dávkovač s vymeniteľnými valčekmi.
Pretlakový zásobník
Agregácia do spodných ramien závesu TBZ.
Dvojokruhové vzduchové brzdy
 
 

Elektronika od Muller Elektronik alebo ISOBUS

BASIC-Terminal
Rozmer displeja 5,7"
Tlačítkový
TOUCH800®
Rozmer displeja 8"
Dotykový displej
TOUCH 1200®
Rozmer displeja 12,1"
Dotykový displej
Možnosť pripojenia cez iný ISOBUS monitor alebo na ISOBUS traktora.

Technické parametre

Technické parametre Jednotky Falcon SW
Pracovná šírka
1) úzkoriadkový výsev (obilniny) mm až 9 000
2) výsev repky technológiou STRIP mm až 8 000
3) širokoriadkový výsev ks až 12 riadkov
4) STRIP-TILL ks až 8 riadkov
Transportná šírka mm do 4 000
Objem zásobníka bez prihnojenia l 4 000
Objem zásobníka s prihnojením (rozdelenie 40:60) l 6 000
Plniaca výška zásobníka mm 2 650
Rozmer plniaceho otvoru bez prihnojenia /s prihnojením m 2 x 0,52 /1,2 x 0,52
Prítlak sejacích pätiek kg až 120 kg
Priemer sejacieho disku dvojdisková pätka / prítlačného kolieska mm 355 / 340
Priemer sejacích diskov mm 355
Pracovná rýchlosť km/h 10 – 20
Maximálna prepravná rýchlosť km/h 25
Maximálna svahová dostupnosť ° 6
Rozmer pneu – transport 700/50-22,5
Typ brzdy / rozvod vzduch / dvojhadicový
Potrebný tlak kPa 8,5
Počet hydraulických okruhov / tlak bar 4 / 200
Počet hydrospojok / typ 6 / ISO 12,5
Beztlakové spätné vedenie (max. 5 bar) 1 / ISO 20
Prietok oleja hydraulického ventilátora l/min 30 - 40
Prietok oleja pre ovládanie stroja l/min 50 - 60
Požiadavka na elektrickú sústavu 12 V DC / 40 A
Požiadavka na záves traktora TBZ kat. 3