Sejačka na kukuricu IMPACT

Sejačka na presný výsev Impact je určená na výsev širokoriadkových plodín (kukurica, slnečnica, repka, tekvica) s možnosťou prihnojenia granulovanými hnojivami. Impact má masívnu konštrukciu zaisťujúcu presné uloženie hnojiva a osiva do požadovanej hĺbky aj v ťažších pôdnych podmienkach.

Koncepcia sejacieho stroja Impact umožňuje dosahovať vysoké pracovné rýchlosti siatia, podľa pôdnych podmienok v rozsahu 10 – 15 km/h.

Koncept sejačky Impact NS

  • 1. Zóna obojstranného ukladania hnojív. Hnojivo je uložené z každej strany riadka osiva, cca 6 cm od osiva do hĺbky 6 – 10 cm. Obojstranná aplikácia hnojív umožňuje zvýšenie dávky hnojív a ich účinnejšie využitie počas vegetácie. Systém dvoch aplikačných pätiek zároveň zaisťuje predspracovanie a zhutnenie pásika pre sejbu a znižuje nároky na prítlak výsevnej pätky.
  • 2. Zóna tvorby osivového lôžka a ukladania osiva. Dvojdiskové výsevné pätky vytvárajú utužené osivové lôžko (V drážku) a precízne ukladajú osivo do požadovanej hĺbky. Utužené osivové lôžko a V drážka zaisťujú výborný kontakt osiva s pôdou a pôdnou vodou.
  • 3. Zóna bočného pritlačenia osiva. Kopírovacie koliesko stlačí V drážku s osivom, vďaka čomu dôjde k bočnému pritlačeniu osiva k pôde. Nad osivom zostáva kyprý priestor pre jednoduché vzchádzanie rastlín.

So sejačkou IMPACT NS môžete získať

  • Možnosť siať aj bez zásobníkového voza
  • Vysoká pracovná rýchlosť až 15 km/h, vysoká spoľahlivosť výsevu
  • Systém elektronickej kontroly jednotenia každého zrna
  • Elektronická kontrola všetkých funkcií stroja počas práce – systém ISO bus
  • Obojstranné prihnojenie tandemovo umiestnenými diskovými jednotkami
  • Pásové predspracovanie pôdy a vytvorenie osivového lôžka
  • Robustná konštrukcia a celkové prevedenie

Možnosti ako sejačku IMPACT využiť

Ako samostatný stroj bez prihnojovania
Impact NS s veľkým zásobníkom na hnojivo s objemom až 4000 l.
Sejačka Impact s čelným zásobníkom s objemom 1100 l

Jedinečný systém umiestnenia hnojiva a kontroly výsevu

Schéma uloženia hnojiva.
Systém kontroly výsevu. Celé riadenie je zabezpečené zbernicou ISOBUS
Senzor v pádovej trubici zabezpečuje presnú kontrolu výsevu

Niekoľko detailov sejačky Impact

Ovládanie cez ISOBUS zbernicu Muller Elektronik alebo akýkoľvek iný ISOBUS terminál
Bezúdržbové uloženie diskov na prihnojovanie zaisťujúce prevádzku stroja bez potreby domazávania.
Veľmi odolné výsevné jednotky s pružinovým prítlakom.
Vyrovnanosť porastu kukurice

Elektronika od Muller Elektronik alebo ISOBUS

BASIC-Terminal
Rozmer displeja 5,7"
Tlačítkový
TOUCH800®
Rozmer displeja 8"
Dotykový displej
TOUCH 1200®
Rozmer displeja 12,1"
Dotykový displej
Možnosť pripojenia cez iný ISOBUS monitor alebo na ISOBUS traktora.

Technické parametre Impact NS

Technické parametre Jednotky Impact 6 NS Impact 8 NS
Pracovná šírka mm 4 500 6 000
Transportná šírka mm 3 000 3 000
Transportná výška mm 2 400
Celková dĺžka stroja mm 2 350 2 350
Pracovná hĺbka mm 100 100
Objem zásobníka / 1 sejacia pätka l 35 35
Prítlak sejacích pätiek kg 40 40
Priemer sejacích diskov mm 390 390
Pracovný výkon ha/h 4,5 - 6 6 - 9
Ťažný prostriedok HP 100 125
Pracovná rýchlosť km/h 6 - 15 6 - 15
Maximálna prepravná rýchlosť km/h 20 20
Maximálna svahová dostupnosť ° 6 6
Potrebný tlak kPa 8 8
Počet hydraulických okruhov / tlak bar 3 / 200 3 / 200
Počet hydrospojok / typ 6 / ISO 12,5 6 / ISO 12,5
Prietok oleja pre ovládanie stroja l/min 30 30
Požiadavka na záves traktora TBZ kat. 3 TBZ kat. 3
Hmotnosť stroja kg 2 700 3 200

Fotogaléria Impact NS