Sejačka na obilniny Falcon PRO

Disková sejačka na obilniny FALCON PRO je voľbou pre poľnohospodárov, ktorí vyžadujú prípravu pôdy aj sejbu v jednom prejazde.

Modulárna sejačka na obilniny a repku FALCON PRO je vďaka modularite určená do všetkých pôdnych podmienok. Najmä minimalizačná technológia využíva siatie do nepripravenej pôdy s aplikáciou hnojiva. U konvenčnej technológie s predsejbovou prípravou pôdy sa môžu plne využiť vysoké pracovné rýchlosti, výborná stabilita a manévrovateľnosť stroja.

Falcon spája prípravu pôdy, prihnojovanie a siatie do jednej operácie

Falcon PRO spája prípravu pôdy, hnojenie a sejbu do jednej operácie v jednom prejazde. Koncepcia sejacieho stroja je založená na voliteľnosti kombinácií všetkých pracovných sekcií ich vzájomnej zameniteľnosti. Medzi predspracujúcou výsevnou sekciou je pneumatikový valec s integrovanou nápravou. Flotačné (nízkotlakové) pneumatiky perfektne spätne utužia osivové lôžko pred každou výsevnou pätkou. Kolesá sú odolné proti poškodeniu.

Modularita je dôvod prečo sejačka FALCON PRO

 • 1. Zóna základného urovnania povrchu pôdy. Precízne urovnaný povrch pôdy umožňuje následné rovnomerné kyprenie a zhutnenie osivového lôžka.
 • 2. Zóna predspracovania pôdy. Predspracovanie pôdy môže byť vykonávané rôznymi pracovnými nástrojmi, a to celoplošne do hĺbky sejby alebo zónovo do hĺbky až 20 cm. Predspracovanie pôdy zaisťuje prevzdušnenie, urovnanie a optimálne prekyprenie. Dochádza tiež k optimálnemu rozptýleniu rastlinných zvyškov.
 • 3. Zóna ukladania hnojív. Granulované hnojivá sú ukladané do koreňovej zóny budúcich rastlín, a to buď priamo pod každý riadok alebo medzi dva riadky. Hĺbka uloženia hnojív môže byť 6 – 20 cm podľa použitej sekcie.
 • 4. Zóna spätného zhutnenia pôdy a obnovenia hĺbkovej kapilarity. Hĺbkové utuženie zaistí účinné vzlínanie pôdnej vody na povrch pôdy i v suchších podmienkach.
 • 5. Zóna urovnania pôdy a finálneho rozptýlenia rastlinných zvyškov pred uložením osiva. Prútový zavlačovač účinne rovná povrch pôdy a čistí priestor riadkov od rastlinných zvyškov.
 • 6. Zóna tvorby osivového lôžka a ukladania osiva. Dvojdiskové výsevné pätky účinne vytvárajú utužené osivové lôžko(V drážku) a precízne ukladajú osivo do požadovanej hĺbky. Vďaka vysokému prítlaku možno na výsevné pätky preniesť až 70 % hmotnosti celého stroja. Utužené osivové lôžko a V drážka zaisťujú výborný kontakt osiva s pôdou a pôdnou vodou.
 • 7. Zóna bočného pritlačenia osiva. Kopírovacie koliesko stlačí V drážku s osivom, vďaka čomu dôjde k bočnému pritlačeniu osiva k pôde. Nad osivom zostáva kyprý priestor pre ľahké vzchádzanie rastlín.
 • 8. Zóna zakrytia osiva a urovnanie povrchu pôdy. Integrovaný prútový zavlačovač zaistí výborné zakrytie osiva a precízne urovnanie povrchu pôdy.

Niekoľko technológií sejby jediným sejacím strojom

Tri rôzne koncepty sejačky

Falcon PRO: Predspracujúca disková sekcia pre celoplošné spracovanie pôdy
Falcon PRO: Predspracujúca 3-radová dlátová sekcia, rozstup 250 / 300 mm pre technológiu STRIP-TILL
Falcon PRO: Predspracujúca 4-radová dlátová sekcia pre celoplošné spracovanie pôdy

So sejačkou Falcon PRO získate

 • Vysoký výkon a kvalitu práce
 • Vysoká pracovná rýchlosť až do 20 km/h.
 • Nízky ťahový odpor vďaka nízkej hmotnosti a veľkým kolesám.
 • Malé prestoje pre plnenie zásobníkov vďaka veľkému objemu.
 • Rýchle otáčanie na úvrati vďaka krátkej kompaktnej konštrukcii.
 • Presné hĺbkové vedenie s optimálnym pritlačením pôdy.
 • Perfektné urovnanie a utuženie povrchu pred sejacími pätkami.
 • V jednom prejazde môže siať dve rôzne plodiny a aj prihnojovať.

Section Control - ovládanie sekcii

Section control FARMET využíva ventily na pneumatické uzatváranie zvieracích gumových elementov.

Robustná konštrukcia a jednoduchá obsluha sejačky

Vďaka úplnému minimu nastavovacích a mazacích miest je obsluha, ovládanie ale aj následná údržba veľmi jednoduchým úkonom, ktorý zvládne každý.

 

 

Bezúdržbové uloženie pätiek
Odolné a bezúdržbové gumené uloženie výsevných pätiek pre prispôsobenie sa terénu s istením proti preťaženiu.
Pružná konštrukcia rámu výborne tlmí rázy a kopíruje terén.
Bezúdržbové uloženie všetkých diskov priemer 490 mm zaisťujúce prevádzku stroja bez nutnosti domazávania.
Výborné kopírovanie terénu
Pružná konštrukcia rámu výborne tlmí rázy a kopíruje terén.
Nastavenie hĺbky sejby
Veľmi jednoduché a rýchle nastavenie požadovanej hĺbky siatia.
Hydraulicky plynule nastaviteľný prítlak pätiek.
Nastavenie pracovnej hĺbky prednej diskovej sekcie
Rýchloupínací systém dvojdiskových pätiek pre rýchle prestavenie stroja alebo prípadné opravy.
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľné bočné deflektory pre usmernenie spracovanej pôdy a plynulé napojenie jednotlivých jázd.
Rýchloupínací systém (Quick hitch) cez trojbodový záves
Pretlakový zásobník
Široká a dlhá obslužná lavička pre bezpečné a pohodlné plnenie zásobníka osivom.
Prihnojovacie disky s aplikátormi granulovaného hnojiva.
Rýchloupínací systém (Quick-change system)
Na výmenu predsejbových sekcií.
Výsevný systém vyvinutý spoločnosťou FARMET
Využitie možnosti prihnojovania pri siatí. Dvojkomorový zásobník s objemom 6 000 litrov delený v pomere 40:60 (hnojivo : osivo).
Zavlačovač za pneumatikovým valcom, ktorý čistí a čiastočne pripravuje sejbové lôžko pred sejacími pätkami.
Nastavenie hĺbky siatia
Možnosť nastavenia rôznych hĺbok siatia na párnych a nepárnych pätkách. Nezávislé siatie dvoch plodín.
Zásobník s objemom 4 000 litrov (vo verzii s prihnojením 6 000 litrov) zefektívňuje prácu znížením počtu nutných plnení.
Valec s veľkými nízkotlakovými pneumatikami zaručujúci nízky tlak na pôdu a vynikajúce kopírovanie. Perfektne urovnaná a utuží povrch pred výsevnými pätkami.
Falcon PRO Fert+ & Micro Drill

Modularita je sejba s FALCONom

Falcon 6 PRO Fert+
1. Voliteľná predspracujúca sekcia.
2. Prihnojovacia disková sekcia.
3. Pneumatikový valec.
4. Voliteľná výsevná sekcia.
Falcon 6 PRO
1. Voliteľná predspracujúca sekcia.
2. Pneumatikový valec.
3. Voliteľná výsevná sekcia.
Falcon 8 PRO Fert+ QH - objem 8500 l
1. Voliteľná predspracujúca sekcia.
2. Prihnojovacia disková sekcia.
3. Pneumatikový valec.
4. Voliteľná výsevná sekcia.
Falcon 6 PRO Fert+ QH & STRIP-TILL
1. Voliteľná predspracujúca sekcia.
2. Pneumatikový valec.
3. Voliteľná výsevná sekcia
Falcon 8 PRO Fert+ & Micro Drill
1. Voliteľná predspracujúca sekcia.
2. Prihnojovacia disková sekcia.
3. Pneumatikový valec.
4. Voliteľná výsevná sekcia + sejacia jednotka Micro Drill
 

Aké pracovné orgány sú na sejačke?

Dláto pre sekciu Strip-Till
Dláto pre radličkovú prespracujúcu sekciu
Disky na prihnojovanie
Disky predspracujúcej sekcie s priemerom 490 mm

Ďalšie možnosti výbavy sejačky

Senzory kontroly prietoku osiva
Kypriče stôp traktora
Značkovače pred vzídením (preemergentné značkovače)
Hydraulicky ovládané značkovače

Elektronika od Muller Elektronik alebo ISOBUS

BASIC-Terminal
Rozmer displeja 5,7"
Tlačítkový
TOUCH800®
Rozmer displeja 8"
Dotykový displej
TOUCH 1200®
Rozmer displeja 12,1"
Dotykový displej
Možnosť pripojenia cez iný ISOBUS monitor alebo na ISOBUS traktora.

Základné a najbežnejšie technológie sejby s falconom PRO

 

Štandardná sejba do úzkych riadkov

 • siatie najbežnejších plodín (napr. obilniny, strukoviny)
 • rozstup riadkov 125 / 150 m
 • mmožnosť prihnojenia
 • možnosť siatia dvoch rôznych plodín (variant)

Voľba celoplošnej predspracujúcej sekcie

 • disková
 • disková s integrovaným flexi-boardom
 • štvorradová dlátová
 • rotačné brány
 • flexi-board

Technológia siatia STRIP TILL

 • hĺbkové kyprenie, prihnojenie (voliteľné) a výsev v jednej línii
 • pásové ( parciálne) spracovanie pôdy do hĺbky
 • siatie repky ozimnej a špeciálnych plodín

Voľba predspracujúcej sekcie

 • trojradová s rozstupom 250 / 300 mm s hĺbkou kyprenia až 200 mm
 • dvojradové s rozstupom 375 mm s hĺbkou kyprenia až 300 mm

Technológia siatia širokoriadkových plodín

 • siatie na presne definovanú vzdialenosť (napr. kukurica, slnečnica)
 • rozstup 75 cm
 • možnosť prihnojenia diskovými aplikátormi z obidvoch strán riadkov

Voľba predspracujúcej sekcie

 • ľubovoľná kombinácia s akoukoľvek predspracujúcou sekciou

Technické parametre

Technické parametre Jednotky Falcon 3 PRO/Falcon 3 PRO QH Falcon 4 PRO/Falcon 4 PRO QH Falcon 4 FIX PRO/Falcon 4 FIX PRO QH Falcon 6 PRO/Falcon 6 PRO QH Falcon 8 PRO/Falcon 8 PRO QH
Pracovná šírka mm 3 000 4 000 4 000 6 000 8 000
Transportná šírka mm 3 000 3 000 4 000 3 000 3 000
Transportná výška mm 3 100 3 350 3 100 3 350 4 000
Celková dĺžka stroja s prihnojením mm 9000/9800 9000/9800 9000/9800 9000/9800 9000/9800
Celková dĺžka stroja bez prihnojenia mm 8300/9100 8300/9100 8300/9100 8300/9100 8300/9100
Hĺbka siatia mm 0─80 0─80 0─80 0─80 0─80
Objem zásobníka bez prihnojenia l 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 / 6 500
Objem zásobníka s prihnojením(40:60) l 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 / 8 500
Plniaca výška zásobníka mm 2 930 2 930 2 930 2 930 2 930 / 3 400
Rozmer plniaceho otvoru bez prihnojenia m 2,52 x 0,62 2,52 x 0,62 2,52 x 0,62 2,52 x 0,62 2,52 x 0,62
Rozmer plniaceho otvoru s prihnojením m 1,43 x 0,62 1,43 x 0,62 1,43 x 0,62 1,43 x 0,62 1,43 x 0,62
Počet sejacích pätiek (rozstup 125 / 150 mm) ks 24 / 20 32 / 26 32 / 26 48 / 40 64 / 52
Počet prihnojovacích pätiek(rozstup 250 / 300 mm) ks 12/10 16 / 13 16 / 13 24 / 20 32 / 26
Prítlak sejacích pätiek / prihnojovacích kg 50─120 /až 200 50─120 /až 200 50─120 /až 200 50─120 /až 200 50─120 /až 200
Priemer sejacieho disku dvojdisková pätka / prítlačného kolieska mm 355 / 340 355 / 340 355 / 340 355 / 340 355 / 340
Počet diskov ks 23 31 31 49 67
Počet dlát 3-radovej sekcie hĺbka 200 mm (rozstup 250 / 300 mm) ks 12/10 16 / 14 16 / 14 24 / 20 32 / 26
Počet dlát 2-radovej sekcie hĺbka 300 mm (rozstup 375 mm) ks 8 10 10 16 22
Priemer sejacích diskov mm 355 355 355 355 355
Pracovný výkon ha/h 3─4,5 4─6 4─6 6─9 8─12
Ťažný prostriedok HP 125 160 160 220 280
Pracovná rýchlosť km/h 10─20 10─20 10─20 10─20 10─20
Maximálna prepravná rýchlosť km/h 30 30 30 30 30
Maximálna svahová dostupnosť ° 6 6 6 6 6
Rozmer pneu - transport 405/70 R20 405/70 R20 405/70 R20 405/70 R20 405/70 R20
420/65 R20 420/65 R20 420/65 R20 420/65 R20 420/65 R20
Typ brzdy / rozvod vzduchové vzduchové vzduchové vzduchové vzduchové
Počet hydraulických okruhov / tlak bar 4 / 200 4 / 200 4 / 200 4 / 200 4 / 200
Počet hydrospojek / typ 6 / ISO 12,5 6 / ISO 12,5 6 / ISO 12,5 6 / ISO 12,5 6 / ISO 12,5
Beztlakové spätné vedenie (max. 5 bar) 1 / ISO 20 1 / ISO 20 1 / ISO 20 1 / ISO 20 1 / ISO 20
Prietok oleja hydraulického ventilátora l/min 30─40 30─40 30─40 30─40 30─40
Prietok oleja pre ovládanie stroja l/min 50─60 50─60 50─60 50─60 50─60
Požiadavka na elektrickú sústavu 12 V DC / 40 A 12 V DC / 40 A 12 V DC / 40 A 12 V DC / 40 A 12 V DC / 40 A
Požiadavka na záves traktora TBZ kat. 2 a 3 TBZ kat. 2 a 3 TBZ kat. 2 a 3 TBZ kat. 3 TBZ kat. 3
Hmotnosť stroja bez prihnojenia kg 4 830─5 840 5 340─7 580 5 180─7 350 6 800─8 920 8 440─10 240
Hmotnosť stroja s prihnojením kg 5 630─6 140 6 630─8 420 6 430─8 170 8 000─9 860 10 600─+B22:G3713 140