Sejačka Falcon COMPACT

Disková sejačka FALCON COMPACT je voľbou pre menších poľnohospodárov, ktorí vyžadujú prípravu pôdy aj sejbu v jednom prejazde.

Modulárna sejačka všetkých bežných plodín FALCON COMPACT je určená do všetkých pôdnych podmienok. Najmä minimalizačná technológia využíva sejbu do nepripravenej pôdy s aplikáciou hnojiva. U konvenčnej technológie s predsejbovou prípravou pôdy sa môžu plne využiť vysoké pracovné rýchlosti, výborná stabilita a obratnosť stroja.

Falcon spája prípravu pôdy a sejbu do jednej operácie

Sejačka na obilniny Falcon Compact spája prípravu pôdy a sejbu do jednej operácie v jednom prejazde. Koncepcia sejacieho stroja je založená na voliteľnosti kombinácií pracovných sekcií a ich vzájomnej zameniteľnosti. Medzi predspracujúcou výsevnou sekciou je pneumatikový valec s integrovanou nápravou. Pneumatiky perfektne spätne utužia osivové lôžko pred každou výsevnou pätkou.

Koncept sejačky Falcon COMPACT

 • 1. Zóna základného urovnania povrchu pôdy. Precízne urovnaný povrch pôdy umožňuje následné rovnomerné kyprenie a zhutnenie  osivového lôžka.
 • 2. Zóna predspracovania pôdy. Predspracovanie pôdy môže byť vykonávané rôznymi pracovnými nástrojmi, a to celoplošne do hĺbky sejby alebo zónovo do hĺbky až 20 cm. Predspracovanie pôdy zaisťuje prevzdušnenie, urovnanie a optimálne prekyprenie. Dochádza tiež k optimálnemu rozptýleniu rastlinných zvyškov.
 • 3. Zóna spätného zhutnenia pôdy a obnovenia hĺbkovej kapilarity. Hĺbkové utuženie zaistí účinné vzlínanie pôdnej vody na povrch pôdy i v suchších podmienkach.
 • 4. Zóna tvorby osivového lôžka a ukladania osiva. Dvojdiskové výsevné pätky účinne vytvárajú utužené osivové lôžko (V drážku) a precízne ukladajú osivo do požadovanej hĺbky. Vďaka vysokému prítlaku možno na výsevné pätky preniesť až 70 % hmotnosti celého stroja. Utužené osivové lôžko a V drážka zaisťujú výborný kontakt osiva s pôdou a pôdnou vodou.
 • 5. Zóna bočného pritlačenia osiva. Kopírovacie koliesko stlačí V drážku s osivom, vďaka čomu dôjde k bočnému pritlačeniu osiva k pôde. Nad osivom zostáva kyprý priestor pre ľahké vzchádzanie rastlín.
 • 6. Zóna zakrytia osiva a urovnanie povrchu pôdy. Integrovaný prútový zavlačovač zaistí výborné zakrytie osiva a precízne urovnanie povrchu pôdy.

Všetko v jednom s roznymi možnosťami - to je sejačka Falcon COMPACT

So sejačkou Falcon COMPACT získate

 • Sejačku na sejbu všetkých hustosiatych obilnín, strukovín, repky alebo zeleného hnojenia s rozostupom 15 cm.
 • Sejbu v jednom prejazde s prípravou lôžka, výsevom i spätným utužením
 • Rozsah výsevku 0,5-350 kg/ha.
 • Nízky ťažný odpor vďaka nízkej hmotnosti.
 • Malé prestoje pre plnenie zásobníkov vďaka veľkému objemu.
 • Rýchle obrátky na úvrati vďaka krátkej kompaktnej konštrukcii.
 • Presné hĺbkové vedenie s rovnomerným utužením pôdy.
 • Urovnanie a utuženie povrchu pred každou sejacou pätkou.

Odľahčená ale robustná konštrukcia a jednoduchá obsluha sejačky

Bezúdržbové uloženie všetkých diskov priemeru 490 mm zaisťujúce prevádzku stroja bez nutnosti domazávať s gumovou ochranou proti preťaženiu.
Bezúdržbové uloženie pätiek
Odolné a bezúdržbové gumové uloženie výsevných pätiek pre prispôsobenie sa terénu s istením proti preťaženiu.
Nastavenie hĺbky a prítlaku
Patentované nastavenie hĺbky a prítlaku zadných zavlačovačov v jednom kroku.
Dávkovač Farmet
Moderný valčekový dávkovač s výmennými valčekmi.
Dávkovač Farmet
Disky predspracujúcej sekcie sú uložené v páre na jednom stĺpiku. Robustné a široké gumové uloženie spoľahlivo chráni pracovné orgány proti poškodeniu.
Stĺpica s 2 diskami
Pred každou výsevnou pätkou je pneumatikový valec z ľahkých pneumatík s rozmerom 7,5 × 16. Pneumatiky majú špeciálny dizajn odolný proti nalepovaniu vlhkej hliny.
Jednoduché nastavenie pracovnej hĺbky podľa prehľadnej tabuľky pomocou vymedzovacích podložiek na piestoch.
Nastaviteľný prítlak pätiek
Hydraulicky plynule nastaviteľný prítlak pätiek.
Pätky majú pevný univerzálny rozstup 150 mm. Vďaka osvedčenej konštrukcii veľmi dobre vnikajú do pôdy aj v podmienkach vysokého obsahu rastlinných zvyškov a spoločne s prítlačným kolieskom zaistia výsev do stanovenej hĺbky.
Dvojradová predspracujúca disková sekcia povrch pôdy perfektne priečne urovná a prekyprí na hĺbku osivového lôžka s nastaviteľným deflektorom.
Kompaktná konštrukcia je súčasne jednoduchšia a ľahšia pri zachovaní vysokých požiadaviek na pevnosť a odolnosť stroja aj v najťažších podmienkach.
Veľký zásobník
Jednokomorový zásobník s objemom 3 000 litrov s pohodlným prístupom a veľkým vstupným otvorom.
Senzory kontroly prietoku osiva
Značkovače pred vzídením (preemergentné značkovače)
Hydraulicky sklopné značkovače

Modularita predspracujúcej sekcie

 • Predspracujúca 3-radová dlátová sekcia, rozstup 250 / 300 mm pre technológiu STRIP-TILL Pásové prekyprenie do hĺbky až 200 mm.
 • Predspracujúca 4-radová dlátová sekcia pre celoplošné spracovanie pôdy. Vhodná najmä do vlhkých podmienok - sejba ozimín.
 • Predspracujúca disková sekcia pre celoplošné spracovanie pôdy Univerzálne pracovné sekcie, spracovanie pôdy do hĺbky osivového lôžka, max 100 mm.
 • Rotačné brány Vhodné pre precíznu prípravu osivového lôžka.

Elektronika od Muller Elektronik alebo ISOBUS

BASIC-Terminal
Rozmer displeja 5,7"
Tlačíidlový
TOUCH800®
Rozmer displeja 8"
Dotykový displej
TOUCH 1200®
Rozmer displeja 12,1"
Dotykový displej
Možnosť pripojenia cez iný ISOBUS monitor alebo na ISOBUS traktora.

Technické parametre

Technické parametre Jednotky Falcon 3 Compact Falcon 4 Compact
Pracovná šírka mm 3 000 4 000
Transportná šírka mm 3 000 4 000
Transportná výška mm 2 800 2 800
Celková dĺžka stroja mm 7 000 7 000
Pracovná hĺbka mm 0─100 0─100
Objem zásobníka l 3 000 3 000
Plniaca výška zásobníka mm 2 600 2 600
Rozmer plniaceho otvoru mm 520 x 1920 520 x 1920
Počet sejacích pätiek ks 20 26
Rozstup riadkov mm 150 150
Prítlak výsevných pätiek kg 50–120 50–120
Počet diskov ks 23 31
Priemer sejacích diskov mm 355 355
Pracovný výkon ha/h 3─4,5 4─6
Ťažný prostriedok HP 120 140
Pracovná rýchlosť km/h 10─20 10─20
Maximálna prepravná rýchlosť 2 km/h 25 25
Maximálna svahová dostupnosť ° 6 6
Rozmer pneu – transport 7,5 * 16 7,5 * 16
Počet hydraulických okruhov / tlak bar 2 / 210 2 / 210
Počet hydrospojok / typ 4 / ISO 12,5 4 / ISO 12,5
Beztlakové spätné vedenie (max. 5 bar) 1 / ISO 20 1 / ISO 20
Prietok oleja hydraulického ventilátora l/min 30─40 30─40
Prietok oleja pre ovládanie stroja l/min 30 30
Požiadavka na elektrickú sústavu 12 V DC / 25 A 12 V DC / 25 A
Požiadavka na záves traktora TBZ kat. 2 a 3 TBZ kat. 2 a 3
Hmotnosť stroja kg 3 800 4 400

Takto môžete zakladať porasty aj vy