Sejačky StripTill, NoTill, MinTill

Sejačky na obilniny a repku SUMO pre technológie Strip-Till a No-Till

Sejačka na obilniny a repku FARMET

Sejačka na kukuricu FARMET