Zariadenia PS s nosičom MT2 M1

Využitie nosiča náradia MT2 M1 zaručuje flexibilné použitie všetkých strojov APV. Najviac je však využívaný pre vysokoobjemové nádrže PS 800, PS 1200 a PS 1600. Jeho použitím sa eliminuje nutnosť uchytenia nádrže na samotný stroj. Výsledkom je ideálne rozloženie hmotnosti: záťaž je premietnutá na zadnú nápravu traktora čím pomáha jeho trakcii.

 

Aké pneumatické sejacie zariadenie je pre mňa vhodné?

Čo chcete pomocou pneumatického sejacieho zariadenia aplikovať? Všimnite si, že stroje PS sú vhodné pre mnoho spôsobov použitia. Myslite tiež na budúcnosť: Ak budete chcieť v budúcnosti používať väčšie pracovné šírky, resp. rozmetávať väčšie alebo ťažšie osivo, bude pre vás pravdepodobne vhodnejšia pneumatické sejacie zariadenie s hydraulickým namiesto elektrickým ventilátorom.

Ak chcete rozmetávať korozívne materiály (hnojivá alebo mikrogranule), vyberte výhradne pneumatické sejacie zariadení z edície pre hnojenie (všetky sejacie zariadenia v tomto prevedení sú kompletne chránená proti korózii).

V prípade vybavenia hydraulickým ventilátorom potrebujete jeden jednočinný hydraulický okruh (konštrukčné veľkosť BG 3) a jeden beztlakový spätný okruh (bez redukcie) so spojkou konštrukčnej veľkosti 4 (BG 4). Max. potrebný tlak: 180 barov, max. potrebné množstvo oleja: 38 l / min.

S nosičom MT2 získate

  • Nosič strojov MT2 M1 zaručuje flexibilné použitie pneumatických zariadení (PS), pretože nemusia byť namontované priamo na ťahané stroje na spracovanie pôdy.
  • Na pracovný stroj je potrebné namontovať len vedenie hadíc a odrážacie plechy.
  • Nosič strojov môže byť kombinovaný s  pneumatickými sejacími zariadeniami: 1 ks
    PS 120 M1 - PS 800 M1, resp. 1 ks PS 120 M1 - PS 800 M1 edícia pre hnojenie, resp. 1 ks PS 1600
  • Odporúčaná výbava je hadicová spojka ktorá umožňuje jednoduché odpojenie stroja ak sa nepoužíva
  • Nosič je možné pripojiť na všetky kategórie ramien KAT 2, KAT 3 alebo KAT 4

Rozmery a hmotnosti

Typ stroja Rozmery v cm (výškaxšírkaxhĺbka) Hmotnosť
Nosič MT2 bez PS 1,35 m x 1,95 m x 1,45 m 300kg

Voliteľný zadný záves a ešte niekoľko ďalších možností

Pripojenie strojov s guľou K80
Pripojenie strojov do spodného tiahla
Pripojenie strojov na ťažné oko
Hadicová spojka pre komfortnejšie odpojenie stroja
Predĺženie hydraulických hadíc. V štandarde sú 3 okruhy, vedenie pre vzduchové brzdy a 7 polová zásuvka na osvetlenie
Doplnenie štvrtého okruhu
Vedenie pre LS čerpadlá
Predĺženie voľného prepadu: Nutné pre všetky pohony ventilátorov sejačiek hydromotorom

Voliteľné príslušenstvo k všetkým strojom PS

Tlačidlo skúšky výsevu na stroji
Ovládací modul 5.2 pre použitie senzoriky ako zmena dávky pri zmene rýchlosti.
Predlžovací kábel PS MX 2 m
Predlžovací kábel PS MX 5 m
GPS senzor na meranie rýchlosti
7 pinový signálny kábel pre pripojenie z kabíny traktora
Sada pre montáž na druhý stroj
Snímač hladiny osiva v zásobníku
ISOBUS zbernica
Ťahový spínač na vypnutie výsevu na úvrati
Výsevné valčeky v štandarde na veľké aj malé semená.
32 vývodov pre veľké zábery

Inštalácie

Mohlo by vás zaujímať