Prísev medziplodín PS 500 M2

Pneumatické sejacie zariadenie na prísev medziplodín PS 500 M2 je vynikajúcim strojom pre poľnohospodárov s veľkými obrábanými plochami a službárov. Je vhodné pre kombinované použitie na rôznych strojoch pre spracovanie pôdy alebo sejbu. Je možné ho využiť najmä na prísev medziplodín a krycích plodín. PS 500 je vhodné aj pre váš stroj.

 

Aké pneumatické sejacie zariadenie je pre mňa vhodné?

Čo chcete pomocou pneumatického sejacieho zariadenia aplikovať? Všimnite si, že naše stroje PS sú vhodné pre mnoho spôsobov použitia. Myslite tiež na budúcnosť: Ak budete chcieť v budúcnosti používať väčšie pracovné šírky, resp. rozmetávať väčšie alebo ťažšie osivo, bude pre vás pravdepodobne vhodnejšia pneumatické sejacie zariadenie s hydraulickým namiesto elektrickým ventilátorom.

Ak chcete rozmetávať korozívne materiály (hnojivá alebo mikrogranule), vyberte výhradne pneumatické sejacie zariadení z edície pre hnojenie (všetky sejacie zariadenia v tomto prevedení sú kompletne chránená proti korózii).

V prípade vybavenia hydraulickým ventilátorom potrebujete jeden jednočinný hydraulický okruh (konštrukčné veľkosť BG 3) a jeden beztlakový spätný okruh (bez redukcie) so spojkou konštrukčnej veľkosti 4 (BG 4). Max. potrebný tlak: 180 barov, max. potrebné množstvo oleja: 38 l / min.

Môžem stroj používať aj na prihnojovanie a aplikáciu mikrogranulátov? Áno s úpravou. Kontaktujte nás prosím a vysvetlíme, poradíme. 

Vyberte si ventilátor pre vaše podmienky

Elektrický ventilátor je vhodný na sejbu malých semien do záberu maximálne 6 m a 8 vývodov.
Elektrický ventilátor PLUS je vhodný na sejbu malých semien do záberu 12 m i 16 vývodov. Je napájaný priamo z batérie traktora.
Hydraulický ventilátor je voľbou pre veľké zábery kypičov a pri variante so 16 vývodmi. Ak plánujete siať aj väčšie semená toto je vaša voľba.
Potrebný tlak je 180 bar a prietok oleja 38l/min

S PS 500 M2 získate

 • Presný priečny rozptyl v celej pracovnej šírke vďaka hadicovým rozvodom
 • Dávkovanie množstva osiva prispôsobené od rýchlosti a vypínanie výsevu na úvrati pomocou senzoriky
 • Rozmanité možnosti prispôsobenie sejacieho zariadenia PS vašim potrebám vďaka veľkému výberu zásobníkov, valčekov, ventilátorov a výstupov
 • Bodová a presná aplikácia nezávislá na veterných podmienkach
 • Jednoduchá skúška výsevku
 • Možnost montáže na takmer všetky stroje pre spracovanie pôdy alebo sejbu všetkých výrobcov
 • Na želanie nálepka podľa smernice predpisujúci povinné kontroly rozmetadiel pri aplikácii granulátu na ochranu rastlín

Optimálne umiestnenie PS

Optimálne umiestnenie PS na stroji pre spracovanie pôdy zistíte podľa toho, či sú splnené nasledujúce kritériá:

 • Krátke klesajúci hadice
 • Montážna poloha a výška odrážacích plechov (cca 40 cm nad obrábanú pôdou, vzdialenosť medzi stredmi plechov max. 75 cm)
 • Bezpečné plnenie, otáčanie a výmena výsevných valčekov
 • Dostatok miesta, pokiaľ má byť stroj zložený (zásobník!)
 • káble dostatočne dlhé? (Prístrojový kábel 6 m)
 • hydraulické hadice (6 m) dostatočne dlhé?

Rozmery a hmotnosti

PS s elektrickým alebo hydraulickým ventilátorom Rozmery v cm (výškaxšírkaxhĺbka) Hmotnosť
PS 500 + elektr. ventilátor 125 x 80 x 120 100 kg
PS 500 + elektr. ventilátor PLUS 125 x 80 x 120 108 kg
PS 500 + hydr. ventilátor 125 x 80 x 125 123 kg

Obsah dodávky

 • Kompletné sejacie zariadenie s vedením hadíc (25 m)
 • Výsevná hriadeľ pre drobné semená, výsevné hriadeľ pre veľké semená
 • Čechrač
 • Kábel od sejacieho zariadenia k riadiacemu modulu v dĺžke 6 m
 • Sklz pre skúšku výsevku, protidoska, vak pre kontrolu výsevku, váha osiva
 • Snímač otáčok ventilátoru v prípade použitia hydraulického ventilátora
 • 8 odrážacích plechov a 4 šesťhranné tyče po 1,2 m (pre montáž plechov)

Technické parametre

Pracovná šírka 1-6 m s elekt. ventilátorom 8 výstupov
6-12 m s hydr. ventilátorom 16 vývodov
Zásobník osiva 120 l/200 l/300 l
Potrebný príkon 12 V/25A

Voliteľné príslušenstvo

Tlačidlo skúšky výsevu na stroji
Ovládací modul 1.2 bez možnosti používania senzoriky
Ovládací modul 5.2 pre použitie senzoriky ako zmena dávky pri zmene rýchlosti.
Predlžovací kábel PS MX 2 m
Predlžovací kábel PS MX 5 m
Možnosť 16 vývodov (len s hydraulickým ventilátorom)
GPS senzor na meranie rýchlosti
7 pinový signálny kábel pre pripojenie z kabíny traktora
Sada pre montáž na druhý stroj
Snímač hladiny osiva v zásobníku
ISOBUS zbernica
S pripojením ISOBUS ušetríte a môžete využívať všetky moderné funkcie
Ťahový spínač na vypnutie výsevu na úvrati
Výsevné valčeky v štandarde na veľké aj malé semená.
Výsevné valčeky edícia pre hnojenie

Prechody pre rozdeľovacie hlavy

Prechod 8 vývodov na jeden
Prechod 8 vývodov na dva
Prechod 16 vývodov na jeden
Prechod 16 vývodov na dva

Inštalácie

Mohlo by vás zaujímať