Prísev PS 120 M1/PS 200 M1/PS 300 M1

Pneumatické sejacie zariadenia PS pokrývajú takmer všetky aplikácie v modernom poľnohospodárstve. Presné dávkovanie zaisťujú výsevné valčeky. Vynášanie materiálu pomocou hadíc a odrážacích plechov tesne nad povrchom pôdy umožňuje presnú sejbu a prísev  medziplodín, podsev, prísev tráv atď. Môžete si individuálne vybrať jeden z našich riadiacich modulov, ktorý bude zodpovedať vašim požiadavkám.

 

Aké pneumatické sejacie zariadenie je pre mňa vhodné?

Čo chcete pomocou pneumatického sejacieho zariadenia aplikovať? Všimnite si, že naše stroje PS sú vhodné pre mnoho spôsobov použitia. Myslite tiež na budúcnosť: Ak budete chcieť v budúcnosti používať väčšie pracovné šírky, resp. rozmetávať väčšie alebo ťažšie osivo, bude pre vás pravdepodobne vhodnejšia pneumatické sejacie zariadenie s hydraulickým namiesto elektrickým ventilátorom.

Ak chcete rozmetávať korozívne materiály (hnojivá alebo mikrogranule), vyberte výhradne pneumatické sejacie zariadení z edície pre hnojenie (všetky sejacie zariadenia v tomto prevedení sú kompletne chránená proti korózii).

V prípade vybavenia hydraulickým ventilátorom potrebujete jeden jednočinný hydraulický okruh (konštrukčné veľkosť BG 3) a jeden beztlakový spätný okruh (bez redukcie) so spojkou konštrukčnej veľkosti 4 (BG 4). Max. potrebný tlak: 180 barov, max. potrebné množstvo oleja: 38 l / min.

Môžem stroj používať aj na prihnojovanie a aplikáciu mikrogranulátov? Áno s úpravou. Kontaktujte nás prosím a vysvetlíme, poradíme. 

Vyberte si ventilátor pre vaše podmienky

Elektrický ventilátor je vhodný na sejbu malých semien do záberu maximálne 6 m a 8 vývodov.
Elektrický ventilátor PLUS je vhodný na sejbu malých semien do záberu 12 m i 16 vývodov. Je napájaný priamo z batérie traktora.
Hydraulický ventilátor je voľbou pre veľké zábery kypičov a pri variante so 16 vývodmi. Ak plánujete siať aj väčšie semená toto je vaša voľba.
Potrebný tlak je 180 bar a prietok oleja 38l/min

S PS 120 M1 / PS 200 M1 / PS 300 M1 získate

 • Presný priečny rozptyl v celej pracovnej šírke vďaka hadicovým rozvodom
 • Dávkovanie množstva osiva prispôsobené od rýchlosti a vypínanie výsevu na úvrati pomocou senzoriky
 • Rozmanité možnosti prispôsobenie sejacieho zariadenia PS vašim potrebám vďaka veľkému výberu zásobníkov, valčekov, ventilátorov a výstupov
 • Bodová a presná aplikácia nezávislá na veterných podmienkach
 • Jednoduchá skúška výsevku
 • Možnosť montáže na takmer všetky stroje pre spracovanie pôdy alebo sejbu všetkých výrobcov
 • Na želanie nálepka podľa smernice predpisujúci povinné kontroly rozmetadiel pri aplikácii granulátu na ochranu rastlín

Optimálne umiestnenie PS

Optimálne umiestnenie PS na stroji pre spracovanie pôdy zistíte podľa toho, či sú splnené nasledujúce kritériá:

 • Krátke klesajúci hadice
 • Montážna poloha a výška odrážacích plechov (cca 40 cm nad obrábanú pôdou, vzdialenosť medzi stredmi plechov max. 75 cm)
 • Bezpečné plnenie, otáčanie a výmena výsevných valčekov
 • Dostatok miesta, pokiaľ má byť stroj zložený (zásobník!)
 • káble dostatočne dlhé? (Prístrojový kábel 6 m)
 • hydraulické hadice (6 m) dostatočne dlhé?

Rozmery a hmotnosti

PS s elektrickým alebo hydraulickým ventilátorom Rozmery v cm (výškaxšírkaxhĺbka) Hmotnosť
PS 120 + elektr. ventilátor 90 x 60 x 80 45 kg
PS 120 + elektr. ventilátor PLUS 90 x 60 x 86 53 kg
PS 200 + elektr. ventilátor 100 x 70 x 90 60 kg
PS 200 + elektr. ventilátor PLUS 100 x 70 x 90 68 kg
PS 200 + hydr. ventilátor 100 x 70 x 110 83 kg
PS 300 + elektr. ventilátor 110 x 80 x 100 70 kg
PS 300 + elektr. ventilátor PLUS 110 x 80 x 100 78 kg
PS 300 + hydr. ventilátor 110 x 80 x 115 93 kg

Obsah dodávky

 • Kompletné sejacie zariadenie na prísev medziplodín s vedením hadíc (25 m)
 • Výsevná hriadeľ pre drobné semená, výsevné hriadeľ pre veľké semená
 • Kábel od sejacieho zariadenia k riadiacemu modulu v dĺžke 6 m
 • Sklz pre skúšku výsevku, protidoska, vak pre kontrolu výsevku, váha osiva
 • Snímač otáčok ventilátoru v prípade použitia hydraulického ventilátora
 • 8 odrážacích plechov a 4 šesťhranné tyče po 1,2 m (pre montáž plechov)

Technické parametre

Pracovná šírka 1-6 m s elekt. ventilátorom 8 výstupov
6-12 m s hydr. ventilátorom 16 vývodov
Zásobník osiva 120 l/200 l/300 l
Potrebný príkon 12 V/25A

Voliteľné príslušenstvo

Tlačidlo skúšky výsevu na stroji
Ovládací modul 1.2 bez možnosti používania senzoriky
Ovládací modul 5.2 pre použitie senzoriky ako zmena dávky pri zmene rýchlosti.
Predlžovací kábel PS MX 2 m
Predlžovací kábel PS MX 5 m
Možnosť 16 vývodov (len s hydraulickým ventilátorom)
GPS senzor na meranie rýchlosti
7 pinový signálny kábel pre pripojenie z kabíny traktora
Sada pre montáž na druhý stroj
Snímač hladiny osiva v zásobníku
S pripojením ISOBUS ušetríte a môžete využívať všetky moderné funkcie
ISOBUS zbernica
Ťahový spínač na vypnutie výsevu na úvrati
Výsevné valčeky v štandarde na veľké aj malé semená.
Výsevné valčeky v štandarde v edícii pre hnojenie
 
 
 

Prechody pre rozdeľovacie hlavy

Prechod 8 vývodov na jeden
Prechod 8 vývodov na dva
Prechod 16 vývodov na jeden
Prechod 16 vývodov na dva

Inštalácie

 
 

Mohlo by vás zaujímať