SUMO TRIO

TRIO je unikátny stroj na spracovanie pôdy navrhnutý a vyrábaný v Británii. Slúži na obrábanie pôdy v jednom prejazde pričom v prvej operácii pôdu podryje, v druhej plytko premieša a v tretej utlačí patentovaným valcom Multipacka. TRIO sa vyrába v nesenej verzii v zábere 2,5-3 metre a v ťahanej od 3,5 do 6,6 m. Je špecialistom najmä pre ťažké pôdy bez efektu vynášania hrúd na povrch a zároveň strojom pre hlboké podrytie. 

Vlastnosti a prednosti kypriča SUMO Trio

 • Nastaviteľné podrývacie radlice až do hĺbky 40 cm
 • Vzdialenosť 50 cm
 • Istenie hydraulicky alebo  strižným kolíkom
 • Rozrušenie utlačených vrstiev
 • Hrot s karbidovou špičkou.

Disky

 • Sekcia diskov párovo uchytených na jednom držiaku
 • Jedno valčekové ložisko pre dva taniere
 • Možnosť odstránenia sekcie diskov
 • Uloženie na gumových tlmičoch
 • Priemer tanierov 51 cm

Valec

 • Valec Multipacka s priemerom 76 cm
 • Vzdialenosť obručí 25 cm
 • Dokonalé utlačenie podporujúce vododržnosť s drtviacim účinkom.

Fotogaléria

 
 
 
 
 

Technické parametre - SUMO TRIO

Trio 2.5 S/P Trio 2.5 A/R Trio 3 S/P Trio 3 A/R Trio 3.5 A/R
Pracovná šírka 2.4m 2.4m 2.9m 2.9m
Transportná šírka 2.55m 2.55m 3.0m 3.0m
Počet radlíc 5 5 6 6
Rozstup radlíc 500mm 500mm 500mm 500mm
Hĺbka spracovania 0-400mm 0-400mm 0-400mm 0-400mm
Počet diskov 18 18 22 22
Hĺbka spracovania diskov 0-100mm 0-100mm 0-100mm 0-100mm
Nastavenie diskov Manuálne Manuálne Manuálne Manuálne
Ťahový príkon 120-190 120-190 140-280 140-280
Hmotnosť 2468kg 2515kg 2795kg 2855kg

Technické údaje ťahaná verzia

Typ TR Trio 3.5 S/P TR Trio 3.5 A/R TR Trio 4.0 S/P TR Trio 4.0 A/R TR Trio 4.5 S/P TR Trio 4.5 A/R
Pracovná šírka 3.5m 3.5m 4.1m 4.1m 4.6m 4.6m
Transportná šírka 3.0m 3.0m 3.0m 3.0m 3.0m 3.0m
Radlíc 7 7 7 7 9 9
Rozstup radlíc 500mm 500mm 570mm 570mm 500mm 500mm
Hĺbka spracovania 0-400mm 0-400mm 0-400mm 0-400mm 0-400mm 0-400mm
Počet diskov 28 28 30 30 34 34
Hĺbka spracovania diskov 0-100mm 0-100mm 0-100mm 0-100mm 0-100mm 0-100mm
Nastavenie diskov MANUAL MANUAL MANUAL MANUAL MANUAL MANUAL
Ťahový príkon 225-390 225-390 240-400 240-400 300-450 300-450
Hmotnosť 7100kg 7600kg

Technické údaje ťahaná verzia

Typ TR Trio 5.5 S/P TR Trio 5.5 A/R TR Trio 6.5 S/P TR Trio 6.5 A/R
Pracovná šírka 5.6m 5.6m 6.6m 6.6m
Transportná šírka 3.0m 3.0m 3.0m 3.0m
Radlíc 11 11 13 13
Rozstup radlíc 500mm 500mm 500mm 500mm
Hĺbka spracovania 0-400mm 0-400mm 0-400mm 0-400mm
Počet diskov 42 42 52 52
Hĺbka spracovania diskov 0-100mm 0-100mm 0-100mm 0-100mm
Nastavenie diskov MANUAL MANUAL MANUAL MANUAL
Ťahový príkon 360-500 360-500 450-600 450-600
Hmotnosť 9100kg 9800kg