SUMO Podrývak GLS

Podryvák GLS je konštruovaný na hĺbku až 35cm a prioritne slúži na podrytie trvalých trávnych porastov a plôch pre produkciu krmovín. Podrytím a spätným utužením bez narušenia povrchu sa vytvorí efektívna ryha pre odvádzanie a následné sprístupnenie vody. Pôdny profil sa prevzdušní a naštartuje mikrobiálny život. Za príplatok je možné stroj dovybaviť aj prísevom a pasienok obnoviť bez nutnosti rozorania.

 

Vlastnosti a prednosti GLS

 • Nastaviteľné diskové krojidlo
 • Vzdialenosť radličiek 50 cm
 • Hĺbka spracovania 10-35 cm
 • Spätné utuženie valcom
 • Nízky ťahový odpor
 • Možnosť využiť ako kyprič po výmene radlíc za typ TRIO

Radlička Concord pre miešanie

miešacia radlička Trio
 • Masívne telo stĺpice 2,5 m
 • Štandardný hrot s krídlami istený skrutkou
 • Krídla na dvoch skrutkách 8 palcové
 • Krídla na dvoch skrutkách 4 palcové
 • Ochrana stĺpice
 • Low disturbance hrot pre minimálny odpor
 • Vhodná pre všetky kypriče SUMO
 • TRIO
 • QUATRO
 • GLS najmä na podrývanie TTP

 

 

Radlička LDS pre minimálne miešanie

Podrývacia radlička GLS

Technické parametre - SUMO GLS

Typ GLS 3 Leg GLS 4 Leg GLS 5 Leg
Pracovná šírka 2,3 m 2,3 m 2,8 m
Transportná šírka 2.5 m 2.5 m 2.9 m
Radličiek 3 4 5
Rozstup radličiek 833 mm 580 mm 580 mm
Hĺbka spracovania 100-350 mm 100-350 mm 100-350 mm
Hmotnosť 1490 kg 1625 kg 1875 kg

Fotogaléria