Kyprič SUMO TRIO + SDO

TRIO je univerzálny kombinovaný kyprič pre rôzne oblasti použitia. Variabilitou svojich pracovných orgánov môže slúžiť ako kombinovaný kyprič, efektívny podryvák alebo diskový podmietač. Hlbka spracovania diskov je 10 cm, hĺbka spracovania radlíc je 35 cm. Vyrába sa v nesených i ťahaných verziách. Je možné ho vybaviť aj zariadením na prísev, alebo čoraz populárnejšiu sejbu repky na 50 cm v technológii strip-till.

 

So SUMO výsevnou pätkou SDO umiestnite repku do vlhka

Výsevná pätka SDO je jednodisková výsevná pätka, ktorá sa inštaluje priamo za utlačovací valec kypriča TRIO. Užívateľ vďaka tomu získa, až 5 operácii v jednom prejazde:

 • 1. Hlboké prekyprenie radlicami
 • 2. Plytká príprava povrchu
 • 3. Rozdrvenie hrúd ťažký valcom
 • 4. Sejba repky na rozostup 50 cm
 • 5. Pritlačenie osiva za každým diskom.

Repka na 50 cm sa začne správať ako krík. Jej tvar sa počas vegetácie zmení a z jednej rastliny získate o mnoho viac produktívnych vetví. Už  na jeseň budete pozorovať, ako sa repky rozťahuje a pokrýva povrch pôdy.

 

 

Porovnanie repky s rozostupom 50 cm (vľavo) 15 cm (vpravo)
Porast zasiaty SUMO Trio na 50 cm
Koreň na jar vyzerá fantasticky
Nástup intenzívneho vetvenia
V plnom kvete sa medzery na 50 cm úplne stratili
 

Vlastnosti a prednosti kypriča SUMO Trio

 • Nastaviteľné podrývacie radlice až do hĺbky 40 cm
 • Vzdialenosť 50 cm
 • Istenie hydraulicky alebo  strižným kolíkom
 • Rozrušenie utlačených vrstiev
 • Hrot s karbidovou špičkou.

Radlička Concord pre miešanie

miešacia radlička Trio
 • Masívne telo stĺpice 2,5 m
 • Štandardný hrot s krídlami istený skrutkou
 • Krídla na dvoch skrutkách 8 palcové
 • Krídla na dvoch skrutkách 4 palcové
 • Ochrana stĺpice
 • Low disturbance hrot pre minimálny odpor
 • Vhodná pre všetky kypriče SUMO
 • TRIO
 • QUATRO
 • GLS najmä na podrývanie TTP

 

 

Radlička LDS pre minimálne miešanie

Podrývacia radlička GLS

Disky

 • Sekcia diskov párovo uchytených na jednom držiaku
 • Jedno valčekové ložisko pre dva taniere
 • Možnosť odstránenia sekcie diskov
 • Uloženie na gumových tlmičoch
 • Priemer tanierov 51 cm

Valec

 • Valec Multipacka s priemerom 76 cm
 • Vzdialenosť obručí 25 cm
 • Dokonalé utlačenie podporujúce vododržnosť s drtviacim účinkom.

Fotogaléria

Technické parametre - SUMO TRIO

Typ Trio 2.5 S/P Trio 2.5 A/R Trio 3 S/P Trio 3 A/R
Pracovná šírka 2.4m 2.4m 2.9m 2.9m
Transportná šírka 2.55m 2.55m 3.0m 3.0m
Počet radlíc 5 5 6 6
Rozstup radlíc 500mm 500mm 500mm 500mm
Hĺbka spracovania 0-400mm 0-400mm 0-400mm 0-400mm
Počet diskov 18 18 22 22
Hĺbka spracovania diskov 0-100mm 0-100mm 0-100mm 0-100mm
Nastavenie diskov Manuálne Manuálne Manuálne Manuálne
Ťahový príkon 120-190 120-190 140-280 140-280
Hmotnosť 2468kg 2515kg 2795kg 2855kg

Technické údaje ťahaná verzia

Typ TR Trio 3.5 S/P TR Trio 3.5 A/R TR Trio 4.0 S/P TR Trio 4.0 A/R TR Trio 4.5 S/P TR Trio 4.5 A/R
Pracovná šírka 3.5m 3.5m 4.1m 4.1m 4.6m 4.6m
Transportná šírka 3.0m 3.0m 3.0m 3.0m 3.0m 3.0m
Radlíc 7 7 7 7 9 9
Rozstup radlíc 500mm 500mm 570mm 570mm 500mm 500mm
Hĺbka spracovania 0-400mm 0-400mm 0-400mm 0-400mm 0-400mm 0-400mm
Počet diskov 28 28 30 30 34 34
Hĺbka spracovania diskov 0-100mm 0-100mm 0-100mm 0-100mm 0-100mm 0-100mm
Nastavenie diskov MANUAL MANUAL MANUAL MANUAL MANUAL MANUAL
Ťahový príkon 225-390 225-390 240-400 240-400 300-450 300-450
Hmotnosť 7100kg 7600kg

Technické údaje ťahaná verzia

Typ TR Trio 5.5 S/P TR Trio 5.5 A/R TR Trio 6.5 S/P TR Trio 6.5 A/R
Pracovná šírka 5.6m 5.6m 6.6m 6.6m
Transportná šírka 3.0m 3.0m 3.0m 3.0m
Radlíc 11 11 13 13
Rozstup radlíc 500mm 500mm 500mm 500mm
Hĺbka spracovania 0-400mm 0-400mm 0-400mm 0-400mm
Počet diskov 42 42 52 52
Hĺbka spracovania diskov 0-100mm 0-100mm 0-100mm 0-100mm
Nastavenie diskov MANUAL MANUAL MANUAL MANUAL
Ťahový príkon 360-500 360-500 450-600 450-600
Hmotnosť 9100kg 9800kg