Ermes MX

Všeobecná charakteristika

Kŕmne vozy série Ermes majú miešací systém tvorený spodným horizontálnym rezacím šnekom s lopatkami. Tento šnek je poháňaný cez planetovú prevodovku a je osadený gulatými nožmi a protinožmi. Pre lepšie zamiešanie je v pravej hornej časti korby krátky rozhrňovací šnek. Tento kŕmny voz je určený prevažne pre spracovanie siláží a senáží, ale je zároveň schopný spracovať aj voľný dlhostebelnatý materiál.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

• Miešací kŕmny voz so sústavou šnekov 1 + 1 pomocný šnek s frézou • Spodný lopatkový šnek poháňaný cez redukčnú planetovú prevodovku, horný rozhrňovací šnek poháňaný reťazou  • Vyskladňovací dopravník na ľavej strane s manuálnym nastavením výšky • Fréza na siláž, senáž, guľaté balíky, rezky • Podvozok • Automatický elektronický vážiaci systém • EC Norma • PTO Kardan

Schéma

Technické parametre

Typ A B C D Príkon (Hp) Váha (Kg)
Ermes 9 mc 2050 5990 2380 1580 60/70 3900
Ermes 12 mc 2150 6350 2630 1580 70/80 4200

Fotogaléria