Pre živočíšnu výrobu

Horitontálny kŕmny voz

Vertikalny kŕmny voz a rozdružovač balíkov

Samochodný kŕmny voz