Lúčne valce GW 250 M1/GW 300 M1

Pre profesionálne poľnohospodárske firmy, ktoré obhospodarujú trvalé trávne porasty alebo ornú pôdu, sú Cambridge valce alebo ozubené valce od spoločnosti APV dokonalým strojom pre cielené pritlačenie pôdy a tým i vzchádzanie osiva. Oba druhy valcov možno optimálne využiť na poliach aj trvalých trávnych porastoch a vytvárajú dobrú štruktúru osivového lôžka a optimálne spätné utuženie.

 

S lúčnymi valcami GW získate

  • Možnosť kombinácie s čelnými bránami
  • Možnosť kombinácie so sejacím zariadením APV (PS alebo MD)
  • Optimálne prispôsobenie valca pôde vďaka pohyblivým segmentom
  • Rovnaký rám u GW 250 M1 a GW 300 M1 (možnosť rozšírenia GW 250 M1 na GW 300 M1)
  • Možnosť využiť zariadenia na prísev PS , ES alebo MD

Obsah dodávky

  • Cambridge valec na lúky a pasienky (Ø 390 mm, resp. Ø 530 mm) alebo ozubený valec (Ø 410 mm)
  • Odstavná podpera
  • Interovaný box na náradie v ráme
  • Možnosť použitia s pneumatickými zariadeniami PS 120 M1, PS 200 M1, PS 300 M1

Technické parametre

Typ stroja GW 250 M1 GW 300 M1
Pracovná šírka 2,4 m 3 m
Hmotnosť s CV 390 mm 478 kg 564 kg
Hmotnosť s CV 530 mm 640 kg 792 kg
Hmotnosť s oz valec 410 mm 756 kg 910 kg
Pripojenie KAT 2 KAT 2
Potrebný príkon od 37 kW/50 HP od 37 kW/50 HP

Niekoľko detailov

Počítadlo hodín na základe vybrácii stroja
Sada senzorov:
GPS snímač rýchlosti a snímač hodného tiahla na vypínanie výsevu
Prepravné označenie
Box na náradie je integrovaný v ráme
Nadstavba pre PS
Nadstavba MD
Platforma pre GW
Montáž odrážacích plechov pre prísev

Galéria