Pre živočíšnu výrobu a kompostovanie

Kŕmne miešacie vozy - horizontálne

Kŕmne miešacie vozy - vertikálne

Mobilné kompostárne a prekopávače

Rozdružovače balíkov

Samochodné kŕmne vozy

Stroje na silážovanie/senážovanie do vakov