Podryvák SUMO SUB

Podryvák SUB je konštruovaný na hĺbku až 50 cm, čo je zväčša dostatočná hĺbka na rozrušenie utlačených vrstiev. Je špecifický svojou robustnou konštrukciou, hydraulickým istením a ťažkým valcom, ktorý pôdu bezprostredne pritlačí a zamedí tak výparu. Operáciu podrývania je vhodné robiť na jeseň miesto orby, pričom na povrchu zostáva aj mulč z pozberových zvyškov, ktoré chránia pôdu pred eróziou.

 

Vlastnosti a prednosti SUB

  • Svetlá výška rámu 750 mm
  • Vzdialenosť radličiek 90 cm u trojradličnej verzie
  • Vzdialenosť radličiek 65 cm u ostatných verzii
  • Hydraulické istenie radlíc
  • Patentovaný valec Multipacker

Valec multipacka

  • Valec Multipacka
  • Telo valca valca 609x10 mm
  • Vzdialenosť obručí 25 cm
  • Dokonalé utlačenie podporujúce vododržnosť s drtiacim účinkom.

Fotogaléria

Technické parametre - SUMO SUB nesené verzie

Typ SUB 3 S/P SUB 3 A/R SUB 4 S/P SUB 4 A/R
Pracovná šírka 2,7 m 2,7 m 2,8 m 2,8 m
Transportná šírka 3.0m 3.0m 3.0m 3.0m
Radličiek 3 3 4 4
Rozstup radličiek 950 mm 950 mm 600 mm 600 mm
Hĺbka spracovania 25-50 cm 25-50 cm 25-50 cm 25-50 cm
Hmotnosť 2200 kg 2480 kg 2360 kg 2575 kg

Technické parametre - SUMO SUB ťahané verzie

Typ SUB 7 S/P SUB 7 A/R SUB 9 S/P SUB 9 A/R
Pracovná šírka 4,7 m 4,7 m 5,9 m 5,9 m
Transportná šírka 2.9m 2.9m 2.9m 2.9m
Radličiek 7 7 9 9
Rozstup radličiek 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm
Hĺbka spracovania 25-50 cm 25-50 cm 25-50 cm 25-50 cm
Hmotnosť 7200 kg 8010 kg 8250 kg 8820 kg