Kompaktor Kompaktomat MAX

Technológia

 1. 1. Zóna kyprenia stôp kolies traktora. Dokonalé prekyprenie koľají eliminuje nerovnomerné vzchádzanie rastlín po sejbe.
 2. 2. Zóna základného urovnania povrchu pôdy. Precízne urovnaný povrch pôdy umožňuje následné rovnomerné hutnenie a kyprenie osivového lôžka.
 3. 3. Zóna predstlačenia pôdy predným valcom. Predný valec drví hrudy na povrchu, zároveň však stláča pôdu do hĺbky a obnovuje pôdnu kapilaritu.
 4. 4. Zóna tvorby osivového lôžka. Pôda je prekyprená radlicovou kypriacou sekciou do nastavenej hĺbky. Hĺbka by mala byť zhodná s budúcou hĺbkou sejby. Pri použití šípových radlíc dochádza k celoplošnému zrezaniu a ničeniu buriny.
 5. 5. Zóna urovnania hroblí za radlicovou kypriacou sekciou.
 6. 6. Zóna pritlačenia pôdy zadným valcom. Valec jemne drví hrudy a zaisťuje finálne utuženie osivového lôžka tak, aby bola plne obnovená pôdna kapilarita. Intenzívne vzlínanie pôdnej vlahy na povrch zaistí rovnomerné vzchádzanie rastlín aj v suchšom období.
 7. 7. Zóna finálneho urovnania povrchu pôdy. Zadný smyk alebo finiš valčeky zaistia dokonalú rovinu a minimálnu hrudovitosť pre následnú sejbu.

Koncept Kompaktomat Max

Jediný prejazd perfektne pripraví pôdu pre siatie plodín

Vďaka vysokej pracovnej rýchlosti možno aj s menšími pracovnými zábermi stroja Kompaktomat dosahovať veľkých pracovných výkonov. Podstatné pritom je, že vďaka svojej premyslenej konštrukcii a priaznivej hmotnosti dokáže Kompaktomat pripraviť pôdu po orbe jedným prejazdom, pričom pôda je spracovaná nielen povrchovo, ale v celom horizonte.

Kompaktomat vykonáva počas prejazdu niekoľko pracovných operácií, počas ktorých je pôda povrchovo urovnaná a hĺbkovo utlačená. V nakyprenej pôde je obnovená kapilarita a v požadovanej hĺbke vytvorené osivové lôžko. Hrudy sú jemne podrvené. Pre dosiahnutie ideálnej roviny je Kompaktomat osadený tromi šmykovými lištami. Predný šmyk je pritom predsadený pred valcom, takže dokáže porovnať a rozprestrieť aj veľmi veľké nerovnosti.

Ľahká obsluha, možnosť agregácie s ďalšími strojmi

Na prianie zákazníka možno kombinátor opatriť hydraulickým nastavením hĺbky radličkovej sekcie a hydraulickým nastavením predného šmyku. Polonesené stroje môžu byť taktiež vybavené zadným trojbodovým závesom kategórie 2, do ktorého je možné agregovať prídavné drobiacie Crosskill valce, vhodné predovšetkým pre letné obdobie , kedy je nutné intenzívne drobiť tvrdé vyschnuté hrudy. Ďalšou možnosťou je agregácia sejacieho stroja a vytvorenie produktívnej sejacej kombinácie. Za týmto účelom je možné Kompaktomat osadiť aj doplnkovým hydrorozvodom.

 

 

SPRÁVNE
Rovnomerné spracovanie pôdy predsejbový kombinátor Kompaktomat predurčuje rovnomerné vzchádzanie rastlín.
ZLE
Pri nerovnomernom spracovaní pôdy hrozia zlé a nerovnomerné vchádzanie rastlín

Vysoký výkon a kvalita práce

 • 7 operácií prevedených jediným prejazdom
 • Vysoká pracovná rýchlosť až do 12 km/h.
 • Výborné spätné utuženie a obnovenie kapilarity pôdy zaručujúce rovnomerné vzchádzanie.
 • Presné nastavenie hĺbky radlíc zaisťuje precíznu prípravu sejbového lôžka pre každú plodinu.
 • Automatické istenie radlíc zaisťuje bezproblémovú prevádzku.
 • Výborný urovnávací efekt nerovností na poli.

Dômyselne riešená konštrukcia stroja

 • Výhodou konštrukcie tohto stroja je jeho viacúčelovosť a nastavitelnosť prinášajúce vysokú variabilitu práce.
 • Preprava po pozemných komunikáciách nie je problém
 • Všetky varianty sú pre prepravu sklápané tak, aby nepresahovali maximálnu prepravnú šírku 3 metre a maximálnu transportnú výšku 4 metre.
 • Sklápanie je hydraulické a plne automatické.

Výhodou konštrukcie tohto stroja je jeho viacúčelovosť a nastavitelnosť prinášajúca vysokú variabilitu práce.

Automaticky odistené radlice.
Nastavenie výšky šmykovej lišty za šípovými radlicami.
Nastavenie výšky prednej šmykovej lišty.
Nastavenie pracovnej hĺbky radlíc.
Robustná šmyková lišta
Robustná predná šmyková lišta zaisťujúca strhnutie vrchných vrstiev ornice.
Finiš valček
Aktívne rozdrobenie zvyšných hrúd po zadnom valci. Nie je možné aplikovať za dvojitými crosskill valcami, inak možno aplikovať za všetkými typmi zadných jednoradových valcov.
Lopatkový smyk
Automaticky odistený šmyk zo samostatných pružných segmentov. Lepšie drobenia hrúd.
L = lopatkový smyk, FB = lopatkový smyk hydraulický.
Pevný smyk
Automaticky odistený šmyk v zubatom profile. Masívna konštrukcia pre precízne urovnanie hrubej brázdy.
FL = pevný smyk mechanický, FH = pevný smyk hydraulický.
Smyková lišta
Pasívne urovnanie pôdy po zadnom valci. Možno aplikovať za všetkými typmi zadných valcov.
Dorazy šmykovej lišty
Otočné dorazy pre možnosť agresívnejšieho nastavenia zadnej šmykovej lišty.

Voliteľná výbava

Hydraulické ovládanie hĺbky
ovládanie z pohodlia kabíny traktora,
Možno inštalovať dodatočne aj na staršie stroje.
Hydraulické ovládanie smykov
Možno inštalovať dodatočne aj na staršie stroje.
Záves K80 Ø 80 mm
Oko do spodného závesu K80. Maximálne zvislé zaťaženie ťažného oka 3000 kg.
Oko do spodného závesu
Oko do spodného závesu ø 50 mm alebo ø 70 mm. Maximálne zvislé zaťaženie ťažného oka 3000 kg.

Rôzne typy valcov

Lištový valec
Priemer 400 mm
Hmotnosť 60 kg/m
Možno aplikovať ako predný aj ako zadný valec.
Kvalitne drobí hrudy. Nie je príliš vhodný do vlhkých podmienok.
Crosskill valec
Priemer 400 mm
Hmotnosť 170 kg/m
Možno aplikovať iba ako zadný valec.
Výborná práca na ľahkých, stredných aj ťažkých pôdach, kvalitne utužuje a drobí hrudy.
Ring valec
Priemer 400 mm
Hmotnosť 115 kg/m
Možno aplikovať ako predný aj ako zadný valec.
Kvalitná práca na všetkých typoch pôd , dobré hĺbkové vedenie , vhodný aj do vlhších pôd.
Dvojitý crosskill valec
Priemer 400 mm
Hmotnosť 202 kg/m
Možno aplikovať len ako zadný valec.
Výborná práca na ľahkých, stredných aj ťažkých pôdach, kvalitne utužuje a drobí hrudy. Oproti crosskill valcu intenzívnejšie drobí hrudy.
Lištový špirálový valec
Priemer 400 mm
Hmotnosť 60 kg/m
Možno aplikovať ako predný aj ako zadný valec.
Kvalitne drobí hrudy. Je vhodný do vlhkých podmienok.
Valec Crosskill CR Dvojitý crosskill DCR Lištový BR Lištový špirálový SB Ring RR
Drobenie ●●●● ●●●● ●●●○ ●●●○ ●●○○
Utláčanie ●●●● ●●●● ●●●○ ●●●○ ●●●●
Hĺbkové vedenie ●○○○ ●●○○ ●●●● ●●●● ●●●●
Odolnosť proti upchatiu ●●●○ ●●●● ●●○○ ●●●○ ●●●●
Vhodnosť do kamenistých pôd ●●○○ ●●○○ ●●●○ ●●●○ ●●●○
Vhodnosť do mokrých pôd ●●○○ ●●●○ ●○○○ ●●●○ ●●●●
Ťažné pôdy ●●●○ ●●●● ●●○○ ●●○○ ●●●○
Stredné pôdy ●●●● ●●●● ●●●○ ●●●○ ●●●○
Ľahké pôdy ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●○

Sekcie radličiek

Sekcia AP
Univerzálna radličková sekcia je osadená šípovými radlicami o šírke 25 cm v dvoch radoch . Radlice sú namontované na stĺpikoch s geometriou zlepšujúcou priechodnosť rastlinných zvyškov . Preto je táto radličková sekcia vhodná na pozemky s vyšším výskytom nadrvených rastlinných zvyškov aj do ťažkých pôd . Za radlicami je štandardne umiestnená výškovo nastaviteľná usmerňovacia lišta.
Sekcia CF
Radličková sekcia je osadená úzkymi dlátami o šírke 3,5 cm v štyroch radoch. Táto radličková sekcia je vhodná pre spracovanie pôdy na jar, kedy nie je žiaduce vyťahovať na povrch mokrú pôdu, alebo do ťažkých pôd. Za radlicami je štandardne umiestnená usmerňovacia lišta.

Radličky

Pre sekciu CF.
Pre sekciu AL/AP.
Pre sekciu CF.

Fotky Kompaktor Kompaktomat 1570 MAX

Technické údaje Kompaktomat MAX

Technické parametre Jednotky K 1250 MAX K 1570 MAX
Pracovná šírka mm 12 500 15 700
Transportná šírka mm 3 000 3 000
Transportná výška mm 3 500 3 500
Celková dĺžka stroja mm 9 550 9 550
Pracovná hĺbka mm 0 - 100 0 - 100
Počet radlíc - dlátové CF ks 119 149
Počet radlíc - šípové AP ks 53 67
Pracovný výkon ha/h 12-16 13 - 20
Ťažný prostriedok HP 330 430
Pracovná rýchlosť km/h 10-14 10-14
Maximálna prepravná rýchlosť km/h 20 20
Rozmer pneu - transport 19,0/45-17 19,0/45-17
Požiadavka na záves traktora mm 50 / guľa K80 50 / guľa K80
Hmotnosť stroja kg 10 500 12 500