Inovatívne technológie. 2. časť - Technológia Strip-Till alebo pásové obrábanie

19. 12. 2021

V druhej časti seriálu o inovatívnych technológiách,  vám priblížime najčastejšie otázky a odpovede k technológii Strip-Till, ktorá je prechodom medzi minimalizáciou a žiadnym spracovaním pôdy No-Till (ale o tom v niektorej z ďalších častí)

 

  1. Čo je to Strip-Till a prečo by som sa tým mal zaoberať?

Strip-Till je jednou z technológii a prístupov k spracovaniu pôdy a sejbe, ktorej podstatou je pásové spracovanie pôdy a vytvorenie nakyprenej pôdy len tam, kde sa bude vyvíjať koreňový systém budúceho porastu. Detailnú prezentáciu nájdete TU.

 

  1. Pre zakladanie akých porastov je možné túto technológiu využiť?

Veľmi úspešne sa využíva pri pestovaní repky a všetkých obilnín. Ale za Strip-Till (prezentácia)  považujeme i pásové spracovanie pôdy na 75 cm ako príprava pod širokoriadkové plodiny strojom od spoločnosti FARMET. Zistite viac TU.

 

  1. Čo získam použitím tejto technológie?

V dnešnej dobe predovšetkým čas!!!! Stroje na Strip-Till sú stavané na prácu do nespracovanej pôd. V jednom prejazde si dokážu pôdu pripraviť, prihnojiť, uložiť osivo i spätne pritlačiť.

Často skloňovaným benefitom je šetrenie pôdnej vlahy, keďže je dokázané, že pôda v prirodzenom uložení si dokáže vodný režim regulovať lepšie ako pôda spracovaná a nakyprená.

Ďalším benefitom je celkové zlepšenie ekonomika založenia porastu a v neposlednom rade ozdravenie pôdneho edafónu. Na tejto stránke je jednoduché porovnanie ekonomiky technológii (kliknite sem)

Viac o pôde a uhlíku máme aj našom blogu.

 

  1. Znamená to, že môžem siať priamo do strniska?

Áno. Ale všetko má svoje „ALE.“ No keď to úspešne zvládli inde, prečo nie aj u vás?

 

  1. Aký stroj môžem použiť na sejbu repky a hustosiatych obilnín?

Sejačka o výrobcu SUMO s označením DTS je vyskúšaný a preverený stroj v slovenských podmienkach už 6 sezón.

 

  1. Aké sú k dispozícii pracovné zábery?

Sejačka DTS sa dodáva v záberoch od 3 až do 9 metrov s možnosťou prihnojovania štartovacou dávkou hnojiva. Je teda možné uspokojiť potreby menších i väčších spoločností.

 

  1. Čo ak mám na poli koľaje alebo nerovnosti?

Nerovnostiam je samozrejme potrebné prechádzať. No sejačka DTS je unikátna zavesením každej výsevnej sekcie na paralelograme, ktorý zabezpečí kopírovanie terénu a uloženie osiva vždy v tej istej hĺbke. Ako systém kopírovania funguje je zrejmé z tohto videa.

 

  1. Aká je medziriadková vzdialenosť riadkov?

Osová vzdialenosť sekcii kypriacich nožov je 33 cm. Osivo je umiestnené na 6,5 cm vľavo a 6,5 cm vpravo od noža. Získame tak cca 13 cm široké riadky, ktoré sú od seba vzdialené 20 cm.

 

 

Je toho oveľa viac. Neváhajte nás kontaktovať