Zamerané na trvalé trávne porasty - SUMO GLS

06. 11. 2019

GLS je stroj určený na podrývanie trvalých trávnych porastov. Jeho nasadenie zlepšuje a revitalizuje trvalé trávne porasty odstránením utlačených vrstiev vzniknutých neustálymi prejazdmi ťažkej techniky, pasením alebo silnými zrážkami.

Podpovrchové utlačenie spôsobené dlhoročnými prejazdmi zamedzuje vsakovaniu vody a ďalšiemu vývoju koreňového systému. GLS revitalizuje utužené miesta a prevzdušňuje  pôdu. Výsledkom je lepšie vsakovanie, zvýšenie mikrobiálnej aktivity pôdy ako aj prekvitajúca populácia dážďoviek.

Hlavným benefitom je podporenie pôdneho prostredia pre maximálny vývoj porastu so silnejšími rastlinami, ktoré sú odolnejšie voči dlhším obdobiam dažďov alebo sucha.

  • Pracovné zábery: 2,3- 2,8 m
  • Potrebný príkon 150-250 k
  • Hĺbka spracovania: 100 - 350 mm
  • Možnosť prísevu