Farmet uvádza FANTOM PRO!

24. 07. 2018

Už v čase zberu obilnín a následných pozberových prácach, sa rozhoduje o budúcoročnej úrode na poliach. Jedným z najdôležitejších operácií ihneď po zbere je bezpochyby podmietka. Naruší sa vrchná vrstva pôdy, premieša sa s rastlinnými zvyškami a vytvoria sa podmienky pre rast výdrolu a semien burín.

Farmet Česká Skalice ako významný výrobca poľnohospodárskej techniky, ponúka osvedčené technologické produkty na spracovanie pôdy prostredníctvom svojho slovenského importéra Land Technologies s.r.o. Lužianky, počínajúc už zmieňovanou podmietkou, až po sejbu plodín. Ako jedným z dôležitých mechanizmov nastupujúcich na strniská, je radlicový podmietač FANTOM PRO, ktorý svojou jedinečnou konštrukciou môže byť použitý ako kyprič s dokonalým miešacím efektom, podmietač s celoplošným podrezaním alebo ako predsejbový kombinátor. Využitie Fantom PRO ja tak celoročné. So svojou pracovnou rýchlosťou až do 12 km/h je hlavne využívaný v bezorbových technológiách, kde sa stretávame s veľkým zastúpením rastlinných zvyškov. Stroj dokáže pracovať v hĺbkach až do 15 cm a to s rôznymi typmi nástrojov.

Medzi najväčšie výhody stroja Fantom PRO patrí:

  • Integrovaná náprava umožňujúca prácu aj vo vlhkých podmienkach bez zadných valcov, kde by inak hrozilo ich zalepovanie
  • Vysoká svetlosť rámu 655 mm a výborná priestupnosť rastl.zvyškov
  • 5 radov stĺpikov s radlicami a rozstupom 190 mm
  • Non-stop istenie pracovných orgánov pružinami s istiacou silou 250 kg

Jednou z ďalších výhod je paralelogramový záves zadných valcov, ktorý zaisťuje konštantný prítlak na zadný valec. Čo znamená, že ak sa zmení počas jazdy pracovná hĺbka spracovania, zostáva zachovaný stály prítlak na valec. Tento prítlak je možné prostredníctvom hydraulického okruhu zvýšiť alebo znížiť. Na tento paralelogram nadväzuje aj rýchloupínací systém, vďaka ktorému je možné zadné valce alebo zavlačovače veľmi jednoducho odpojiť a pracovať tak bez tohto vybavenia. Výbavu stroja je tiež možné optimálne prispôsobiť potrebám každého zákazníka. Stroj Fantom PRO je dodávaný v pracovných záberoch 6,5 m; 8 m; 8,5 m; 10,5 m a 12,5 m.

K ďalším pracovným operáciám pred sejbou je možné opätovne použiť stroj Fantom PRO, kde dochádza k plošnému podrezaniu vzídených burín a výdrolu a spracovaniu pôdy pred samotnou sejbou na požadovanú hĺbku. Ako možný variant následnej operácie ponúka Farmet aj diskové náradie na plytké spracovanie s označením SOFTER, kde pracovné zábery strojov sú od 3 m až do 11 m. Následné operácie pre predsejbovú prípravu a sejbu ozimín tak technologicky nadväzujú, aby splnenie agrotechnických termínov bolo v súlade s požiadavkami farmára.