Sejačka SUMO DTS nastupuje do novej sezóny 2018

21. 06. 2018

Po úspešnom ukážkovom turné na jeseň 2017 prichádza čas, kedy budeme môcť hodnotiť a porovnávať porasty repky a husto siatych ozimín založených sejačkou SUMO DTS 6. Skúsenosti sme sa snažili naberať naozaj v extrémnych podmienkach, aby sme otestovali čoho všetkého je sejačka schopná a koľko vydrží, no vyskúšali sme si aj sejbu po štandardnej príprave. Za túto príležitosť ďakujeme aj našim partnerom.

Viac krát sme zhodnotili, že sejačka DTS má oproti štandardným sejačkám obrovský benefit pre agronóma. Tým je bez pochyby možnosť výberu a stála alternatíva, keď už sú "vysoké termíny". DTS je schopná siať vo všetkých technológiách či už konvenčnej, minimalizačnej alebo pásovej (StripTill). Príkladom je sejba pšenice po silážnej kukurici, kedy je niekedy veľmi málo času na štandardnú prípravu. Výborne sa sejačka osvedčila pri sejbe repky, kde je štandardne časovo veľmi náročná hĺbková príprava kvôli kolovitému koreňu a ponechať pôdu spracovanú dlhšie obdobie pred sejbou je neuveriteľná strata vody. Zaprší???

Porasty repky boli zvyčajne siate priamo do strnísk jačmeňa alebo pšenice alebo po plytkej podmietke diskovým náradím alebo strniskových bránach. Obilniny boli siate bez prípravy po zbere sóje, slnečnice, silážnej kukurice alebo aj priamo po pšenici. 

Sme presvedčení, že ani jeden zo založených porastov nebude výraznejšie zaostávať za už zaužívanými spôsobmi prípravy a sejby. V kalkulácii nákladov na založenie porastu sú zväčša zaznamenané finančné úspory na úrovni až 40 % a čoraz dôležitejšie úspory času až 50 % na plochách obsievaných priamo do strniska alebo len po plytkej podmietke. 

Hlavnou výhodou je. Šetríme vodu, ktorá bude ako sa zdá vzácna aj v tejto sezóne. Dnes už možno povedať zovšeobecnenú myšlienku "pohni 1 cm pôdy a 10 mm vody máš preč". 

Technológiou Strip Till DTS, sme schopní spracovávať pôdu len v pásoch a tým zabezpečiť priestor pre rast koreňov a zároveň zanechať pôdu v prirodzenom uložení s prirodzenou kapilaritou. 

Srdcom sejačky DTS sú jej nezávislé výsevné sekcie na paralelograme, schopné kopírovať všetky terénne nerovnosti a tak dodržať nastavenú hĺbku sejby. Pracovné orgány sú: predné diskové a vodiace krojidlo, hĺbková stĺpica schopná pracovať až v hĺbke 25 cm a vytvárať priestor pre rast koreňov, výsevné pätky so sejbou do dvojriadkov, ozubené zahrňovacie disky a prítlačné kolesá vyplnené a doťažené penou. 

Tešíme sa, že v tomto roku bude na Slovenku touto technológiou pracovať až viacej strojov a veríme, že toto je recept ako sa vysporiadať s rapídne meniacimi sa klimatickými podmienkami. 

Ak Vás technológia zaujíma, dajte nám o sebe vedieť. Nasmerujeme vás na ukážku alebo prídeme siať priamo k Vám. 

Ing. Jiří Heczko, PhD +421 905 422 391