Ako riešiť pozberové zvyšky?

06. 07. 2017

Poznáme to asi všetci. Žatva v plnom prúde, kombajn v zábere, komodita na vlečke a zvyšky na poli. Čo sa však deje za kombajnom? Často krát sa stretávame z nedostačujúcou distribúciou pozberových zvyškov za kombajnom. Vzniknuté „pásy“ slamy, pliev a výdrolu spôsobujú neraz problémy pri následných operáciách a aj po hlbšom zapracovaní do pôdy je ich vplyv badateľný. Takéto zonálne rozmiestnenie spôsobí nerovnomerný rozklad organickej hmoty, zmeny vodného i vzdušného režimu pôdy ako aj prístupnosť živín pri vzchádzaní následnej plodiny.

Anglický výrobca SUMO  je sám farmár a riešil presne tento problém. Riešením je zabezpečiť distribúciu pozberových zvyškov náradím, ktoré pracuje len so zvyškami ale tak trochu aj s pôdou. Prstové brány SUMO STRAKE sú dostatočne robustným nástrojom, ktorý zabezpečí rozmiestnenie slamy na poli a zjednoduší následné operácie ako sú podmietka, hlbšie prekyprenie alebo v niektorých technológiách (Strip-till NO-till) i priamo sejba. Oceľové prsty široké len 15 mm na robustnej pružine, vystužené karbidom pre dlhšiu výdrž, zabezpečia ideálne plytké spracovanie povrchu a rozmiestnenie pozberových zvyškov. Takéto spracovanie do hĺbky 1-2 cm postačuje na prerušenie kapilarity, podporenie vzchádzania výdrolu ako aj burín. Prejazd prstovými bránami STRAKE je veľmi rýchlou operáciou pri 20-25 km/h, ktorá je tým ekonomická ale najmä zabezpečí dostatočné ošetrenie strniska a minimalizuje stratu vody. Tá sa stáva limitujúcim faktorom pri sejbe následných plodín ako je napríklad repka.

Slamové, prstové alebo nožové brány SUMO STRAKE sú k dispozícii na skúšku. Ak Vás problematika zaujala a radi by ste si stroj vyskúšali, neváhajte nás kontaktovať