Je pre mňa vhodnejší Strip-Till, alebo No-Till? SUMO je riešenie!

06. 03. 2023

Čoraz väčšie výkyvy počasia, obmedzovanie účinných látok pesticídov, čoraz intenzívnejšia vodná a veterná erózia, degradácia organickej hmoty, ale aj zvyšujúce sa ceny pohonných hmôt a odlev pracovanej sily. To sú témy, ktorými sa v súčasnosti zaoberá takmer každý pracujúci a podnikajúci človek v poľnohospodárstve. Ak hľadáte riešenia, odbornú pomoc, stroje, ale najmä skúsenosti, v Land Technologies štartujeme už 8.sezónu so značkou SUMO.

Regeneratívne poľnohospodárstvo

Úplným základom je eliminácia orby. Musíme však pripustiť, že pri niektorých plodinách a postupoch je to náročnejšie, nie však nemožné. Všeobecným princípom je pôdu neotáčať a nechať pôsobiť živú organickú hmotu v tých horizontoch pôdy, kde patrí a je prospešná. Ponechanie pozberových zvyškov na povrchu chráni pôdu voči erózii a výparu vody. Vhodne zvolenou zmesou medziplodín sa ochrana pôdy ešte znásobuje a vytvára podmienky pre rozvoj pôdneho edafónu, ktorý organickú hmotu rozkladá a sprístupňuje. Zámerne používame spojenie „zmes medziplodín“. Aká by teda mala byť? Základom sú leguminózy, ktoré viažu vzdušný dusík. Následne druhy, ktoré vytvárajú dostatok nadzemnej, ale predovšetkým podzemnej organickej hmoty vo forme zväzkovitých a kolovitých koreňových systémov. Tie zabezpečia „prekyprenie“, ktoré by sme inak dosiahli len „železom“.

Ako siať medziplodiny

Najvyššiu úspešnosť dosiahnete pri sejbe súčasne s podmietkou. Zaobstarajte si na váš podmietač jednoduchú sejačku na medziplodiny od firmy APV s označením PS, ktorú vám vyšpecifikujeme a namontujeme za dostupnejšiu cenu ako výrobca podmietača.

Prečo a kedy Strip-Till?

Technológia Strip-Till a sejačka SUMO DTS, je určená pre výsev ozimnej repky a všetkých hustosiatych obilnín. Jej princípom a tým aj princípom pojmu Strip-Till, je obrábanie pôdy v páse, vytvorením priestoru pre budúci koreňový systém siatej kultúry. Do obrobeného pásu je v nastavenej hĺbke umiestnené osivo i hnojivo, ktoré je zakryté pôdou a spätne utužené v jednom prejazde.

Prečo a kedy No-Till?

Technológia No-Till a sejačka SUMO DD, je typická „bezorebka“ schopná zasiať všetko do všetkého. Jej pracovné orgány pôdu otvárajú a do drážky umiestňujú osivo súčasne s hnojivom. Vďaka enormnej priechodnosti a agresívnemu uhlu výsevného taniera, doslova krája pozberové zvyšky predplodiny, alebo seje priamo do porastu medziplodiny. Hravo si poradí i so sejbou obilnín priamo po zbere zrnovej kukurice, ktorá sa u nás často využíva.