Ďakujeme za účasť na našich dňoch otvorených dverí

10. 09. 2020

Vážení obchodní partneri a priatelia poľnohospodárskej techniky.

Radi by sme sa vám aj touto cestou poďakovali za váš záujem a aktívnu účasť na treťom ročníku dní otvorených dverí, ktoré sa po prvý krát konali v dvoj dňovom formáte. Tento rok sme sa venovali celkovému prierezu portfólia produktov našej spoločnosti Land Technologies s.r.o.. Základom a témou však boli technológie. Predstavili sme a aktívne predviedli dva postrekovače AGRIFAC Condor, stroje pre minimalizačné technológie spracovania pôdy a sejbu značky FARMET a stroje pre technológiu Strip-Till značky SUMO. Pozadu nezostali ani značky ZANON s praktickou ukážkou lesnej frézy, alebo produkty spoločnosti APV s novinkou jarných prstových brán VARIO STRIEGEL. Navzdory zložitejím vlhkostným podmienkam, najmä v utorok, sa stroje predviedli s tom najlepšom svetle. Veríme, že sa všetci návštevníci našich dní otvorených dverí u nás cítili dobre a odniesli si množstvo dojmov a nových poznatkov pre ďalší rozvoj. O rok sa na vás opäť teší.....

Tím spoločnosti Land Technologies s.r.o.