Technológie zakladania porastov repky ozimnej

04. 08. 2020

Celý článok si môžete prečítať alebo stiahnuť kliknutím sem

Tento rok priniesol v mnohých oblastiach konečne dostatok zrážok, niekde až priveľmi. Sejba repky ozimnej začína už za krátku dobu a veľa farmárov zvažuje správnu stratégiu. V tejto chvíli ešte nie je možné s dostatočnou presnosťou odhadnúť, aké počasie bude pri sejbe repky v auguste. V mnohých oblastiach je však pôda už teraz dostatočne zásobená vodou a tak nič nebráni dopriať repke jednak pozberovú podmietku predplodiny, ako aj hlbšie spracovanie pôdy pred sejbou, alebo priamo počas sejby. Je niekoľko spôsobov, ako to dosiahnuť a všetko závisí od priebehu počasia a na výkonnosti súprav, aby sa založenie porastov stihlo v dobrých termínoch. Všeobecne platí, že ak je dobrá zásoba vody a pôdne vlhkostné podmienky optimálne, je možné pôdu spracovávať všetkými spôsobmi a nie je prakticky čo pokaziť. Len čo však pôda vykazuje vyššiu, alebo naopak nižšiu vlhkosť, je nutné voliť odlišnú stratégiu. Pri nižšej vlhkosti nemá cenu pôdu kypriť s veľkým predstihom a príliš hlboko, až pokiaľ nie je dostatočná pravdepodobnosť zrážok. Hlbšie prekyprenie je najvhodnejšie spojiť priamo so sejbou do jedného prejazdu. Naopak, ak je príliš vlhko, je nutné vykonať kyprenie čo najskôr, len čo to pôdne podmienky dovolia, ale iba na takú hĺbku, aby sa nevytvárali nadmerné hrudy s malým podielom jemnej zeminy. Aj tu je potom vhodné kypriť pri sejbe, ale opäť na rozumnú hĺbku.
Kyprenie pri sejbe musí vždy zabezpečiť prevzdušnenie koreňovej zóny, vytvorenie osivového lôžka a vytvorenie dostatočného podielu jemnej zeminy pre dobrý kontakt osiva s pôdnou vlahou.
Pozor, príliš hlboké kyprenie priveľmi vlhkej pôdy môže spôsobiť pravý opak! Väčšina farmárov má mnohoročné skúsenosti so sejbou repky a má vyskúšané a overené rôzne spôsoby ako najlepšie založiť vyrovnaný a kvalitný porast repky. Výrobca Farmet sa snaží načúvať týmto poľnohospodárom, preto techniku vyvíja a vyrába s ohľadom na ich odporúčania a želania.

Celý článok si môžete prečítať alebo stiahnuť kliknutím sem