Práce s Tigrom sa rozbiehajú

06. 07. 2012

Žatva sa v tohto ročnej sezóne začala neobvykle zavčasu. Je to dôsledok neuveriteľne suchého počasia keď sa teploty pohybujú až na úrovni  38°C a zrážky sú len lokálne a veľmi slabé.  Čoraz viac poľnohospodárov si začína uvedomovať, že niekoľko početné vstupy  na pole sú zbytočné a hľadajú stroj, ktorým by mohli pôdu dostatočne spracovať do hĺbky.

So zaujímavou myšlienkou ma oboznámi agronóm PD Hlohovec, kde sme spoločne skúšali kombinovaný hĺbkový kyprič Tiger 3 MT pri likvidácií strniska ozimného jačmeňa a trvalých trávnych porastov.  Podstatou je prvotná príprava do hĺbky viac ako 20 cm pod repku s intenzívnym premiešaním pôdy a rastlinných zvyškov bez akejkoľvek podmietky. Takto pripravenú pôdu by chcel nechať až do obdobia sejby repky za predpokladu vzídenia výdrolu  a prvej vlny burín, ktoré následne zlikviduje prípravkom na báze glyfosátu. Nasledujúcou operáciou by mala byť samotná sejba repky.

Pozrite si krátky záznam z práce Tigra vybaveného SD valcom.

Prácu Tigra na podniku ocenili i z dôvodu jeho vybavenia SD Valcom, ktorý sa výborne osvedčil už v minuloročných suchých jesenných podmienkach. Valec pôdu dostatočne uzatvoril, čo bolo podstatou a i požiadavkou práce tohto stroja. Na podniku si dostatočne uvedomujú riziko strát predovšetkým vody na svahovitých pozemkoch a pôdach so zvýšeným obsahom frakcie piesku.  Ďalšou prednosťou bol nižší ťahový odpor pri dodržaní požadovanej hĺbky, rýchlosť (i v kopci okolo 11 km/h) a spotreba 15 l/ha.  Na obrázkoch a videách máte možnosť vidieť členitý terén v ktorom Tiger pracoval i výsledok jeho práce pri prejazde do svahu i z kopca ako v jačmeni tak pri likvidácií trávy.