Prvé skúsenosti so sejbou sóje stojom Focus 6 TD

27. 04. 2012

Po skúsenostiach z Českej republiky prichádza aj na Slovensko inovatívna sejačka Focus 6 DT. Prvým podnikom, ktorý sa rozhodol ísť cestou tejto novej inovatívnej myšlienky je Agroris s.r.o. v Rimavskej Sobote hospodáriaci na výmere 6400 ha. Na stredisku v Ožďanoch sme sa pohybovali v pásme Kambizemí ako najrozšírenejšieho pôdneho typu v slovenských podmienkach.

Na podniku majú už dlhoročné skúsenosti s pestovaním sóje a nakoľko boli k dispozícii oba typy výsevných sekcií, mali sme možnosť vyskúšať ako rozstup 35 cm tak rozstup 17,5 cm. Na podniku siali s výsevkom 135 kg na hektár osiva a 150 kg na hektár hnojiva (liadok amónny).

Nastavenie prihnojovania

Z miernymi obavami sme nastavovali hĺbku prihnojovacích radlíc. Nemohli sme si dovoliť nastaviť ich prihlboko aby sme zbytočne pôdu neotvárali a nevynášali „blato“. Optimálnu hĺbku sme zvolili na úrovni cca 15 cm. Úzke radličky LD pôdu optimálne otvorili a súčasne prekyprili. Pri nastavenej hĺbke 15 cm sme si mohli dovoliť aj zvýšiť pojazdovú rýchlosť sejby na 12-13 km/h. Tým sme docielili optimálne uloženie hnojiva v hĺbke cca 7 cm pod osivom. Z navýšením rýchlosti sa pôda neuzatvárala bezprostredne za radličkou ale naopak sme získali krátky moment pre uloženie hnojiva voľným pádom do ryhy a následné prikrytie pôdou.

Prvá alternatíva - sejba výsevnou sekciou s rozstupom riadkov 35 cm.

Hĺbka sejby sa pre sóju pohybuje v rozmedzí od 4 do 5 cm. Podmienkou pri sejbe sóje je však čo možno najviac vyrovnaný povrch z dôvodu habitu rastliny a nasadzovania strukov veľmi nízko nad povrchom. Preto sme efekt hrobčekov po prejazde stroja museli čo najviac eliminovať aby nevznikali straty pri zbere. Toho sme docielili nastavením zahrňovacích tanierov pre valcom a CrossBaru medzi pneumatikami valca, ktorým je sejačka doplnkovo vybavená. Uvedený rozstup riadkov je zaujímavý najmä z pohľadu šetrenia osiva za predpokladu intenzívnejšieho rozrastania porastu.  

Druhá alternatíva - sejba výsevnou sekciou s rozstupom riadkov 17,5 cm.

Po sejbe s rozstupom výsevných diskov 17,5 cm s rovnakým dávkovaním osiva i hnojiva vyzeral povrch pôdy podstatne vyrovnanejšie. Svoju úlohu pri vyrovnávaní zohrali bezpochybne zahrňovacie taniere bezprostredne za radličkami ale tiež prútové zavlačovače za výsevnými diskami. Naopak CrossBar v tomto prípade nezohrával žiadnu úlohu. Po prejazde zostal povrch pôdy mierne zvlnený čo však je zanedbateľné a pre dané podmienky vyhovujúce.

Záverom môžem konštatovať, že v podmienkach tohtoročnej jari sejací stroj Focus 6 TD pracuje výborne až veľmi uspokojivo. Fotografie z už vzídeného porastu budem uverejňovať neskôr.