Deň poľa Kukurice - MVL stredisko Libichava

17. 10. 2011

V druhej dekáde októbra spoločnosť Ematech-technológie s.r.o. Lužianky organizovala v spolupráci s partnermi KWS semena s.r.o. a MVL Agro Bánovce nad Bebravou deň poľa kukurice a techniky na stredisku Libichava. Takmer dvesto účastníkov z celého regiónu malo možnosť vidiet a konzultovať prezentované hybridy kukurice ako i komplexnú technológiu spracovania pôdy po zbere kukurice. Pozornosť pútal najmä Tiger 3 MT s DD valcom, po ktorého prejazde zostal povrch pôdy urovnaný a prakticky pripraveny na sejbu. Nezaostávali ani ostatné prezentované stroje značky Horsch (Tiger 3 MT s Topring valcom, Tiger 5 AS a v pšeničnom strnisku i Joker 6 RT). Zo strojov na sejbu mali účastníci možnosť  porovnania sejačiek Pronto 6 AS a Pronto 4 DC. Dominantou dňa poľa bol aj prekladací voz Titan 34 UW, ktorý slúži ako doplnok dopravy počas zberu. Jeho prednosťou je najmä vysoký objem a možnosť rozšírenia nápravy, s ktorým súvisí nižšia miera často skloňovaného utlačenia pôdy, eliminácia tvorby kolají a zníženie prejazdov po poli. Fotografie z dňa poľa si môžete pozrieť v galérii nižšie.