Dá sa prevzdušniť a obnoviť TTP bez rozorania? Áno, dá.

16. 03. 2020

Trvalé trávne porasty a pasienky sú dôležitou súčasťou Slovenska. Hoci tieto plochy neslúžia na pestovanie pšenice alebo repky, sú to svojim spôsobom produkčné plochy, ktoré je potrebné udržiavať v dobrej kondícii. Po produkčných rokoch však väčšinou prichádza obdobie straty výkonnosti a je nutné plochu nanovo vysiať. Môžeme to pripisovať odvozu hmoty, prejazdu mechanizmov, či vplyvom divej zvery.  

V tomto roku sme sa v Land Technologies, spoločne s AGRIA Liptovský Ondrej a Agrobell s.r.o. Sliač rozhodli otestovať stroj GLS (Grass Land Subsoiler) anglického výrobcu SUMO.  GLS je navrhnutý na rekultiváciu pasienkov a TTP po utlačení pasením, prejazdom techniky alebo po prívalových dažďoch. Jeho konštrukcia vychádza z podrývaka a preto je možné ho využiť aj v poľných podmienkach.

Pracovné orgány stroja pozostávajú z predného diskového krájadla uchyteného na vlastnom držiaku, ktorého úlohou je narezanie mačiny, nasledované hydraulicky istenou radlicou. Jej úlohou je prevzdušnenie v nastavenej hĺbke podľa potreby od 10 do 35 cm. Špeciálne navrhnutá radlica je konštruovaná tak, aby na povrch nevynášala pôdu ale len vytvorila ryhu pre sprístupnenie vzduchu a vody. Za radlicou nasleduje ťažký hladký valec, ktorý pôdu pritlačí v celom zábere. Výsledkom je prevzdušnenie bez obracania. Pracovný záber  GLS 5 je 2,8 m s piatimi radlicami, čo je rozstup radlíc 58 cm. Stroj je možno dovybaviť aj zariadením na prísev alebo prihnojovanie. GLS je možné využívať prakticky celoročne po kosbe alebo perióde pasenia.

Hlavným benefitom je podporenie pôdneho prostredia pre maximálny vývoj porastu so silnejšími a odolnejšími rastlinami voči dlhším obdobiam sucha alebo prívalových dažďov. Výsledkom je ale aj zvýšenie mikrobiálnej aktivity a prekvitajúca populácia dážďoviek.

Ak vás stroj zaujal, dajte nám vedieť. Nasmerujeme vás na ukážku, alebo prídeme k vám.