Softerom po orbe

30. 01. 2020

S rýchlym nástupom jari, niektorí poľnohospodári riešia, ako zasiať vo veľmi krátkom čase s nedostatkom techniky. V ťažkých podmienkach môže pomôcť v predsejbovej príprave aj diskový podmietač Softer.

Softer disponuje diskami s celoobvodovým ostrím o priemere 510 mm (560 mm), radené v dvoch radoch s nezávislým bezúdržbovým uložením a agresívnym uhlom natočenia. Vďaka nezávislému uloženie každého disku, Softer výborne rovná aj surovú jarne navlhnutú pôdu.

Do týchto podmienok sú vhodné valce s pásový utužením pôdy ako dvojitý ring (DRR), gumový (LTX) valec alebo segmentový (SDR) valec.

Veľkou prednosťou stroja je nízky ťahový odpor, ktorý v minulom roku ocenil aj jeden z jeho majiteľov pán Ing. Jiří Petr pri predsejbovej príprave v podhorí Orlických hôr. Softer veľmi dobre pôdu po zime otvoril, priečne urovnal a spätne utužil.

Hlavné použitie diskového podmietače Softer však stále zostáva: prvá rýchla pozberová podmietka s dokonalým rovnomerným celoplošným podrezaním a opakovaná podmietka s vysokým požiadavkou na rýchlosť a kvalitu spracovania aj s možnosťou přísevu medziplodiny.