Joker a Terrano na juhu Slovenska

03. 11. 2010

V prvom novembrovom týždni sme absolvovali predvádzací deň strojov na prípravu pôdy na samom juhu Slovenska pri Gabčíkove. Ukážky boli zamerané hlavne pre záujemcov z radov menších podnikov - typicky SHR. Naším potencionálnym zákazníkom sme po úvodnom predstavení firmy najskôr staticky popísali konštrukčné detaily a rozdieli opoti konkurencii a následne predviedli jednak zástupcu radličkovej techniky - radličkový podmietač HORSCH Terrano 3 FX  ako aj tanierové náradie - diskový podmietač HORSCH JOKER 5 CT. V neľahkých podmienkach, kedy len pred pár dňami napršalo 17mm  sa obidva stroje predviedli na jednotku. Na záver pre veľký záujem o predvedenie po zrnovej kukurici, sme operatívne presunuli obidva stroje na vedľajšiu parcelu, kde úspešne zvládli aj posledný "test". Podľa uznania všetkých prítomných účastníkov môžeme skonštatovať, že obidva stroje významne zaujali všetkých prítomných.