Zo spúšťania do prevádzky HORSCH Maestro 12 SW

10. 04. 2014

V slovenských podmienkach v tomto roku začali pracovať tri nové sejačky na presný výsev HORSCH Maestro 12 SW dodávané spoločnosťou Ematech-technológie s.r.o. Lužianky. Medzi podniky, ktoré sa rozhodli ísť cestou maximalizácie výkonov a vysokej presnosti sejby patria PD Chynorany, PD Veľký Kýr a DSA Veľký Meder. Podtlakový systém, veľké zásobníky ako aj vysoká rýchlosť sejby, umožňujú zasiať v optimálnom termíne a predovšetkým s veľkou precíznosťou. Veľkou prednosťou Maestro je predovšetkým veľký zásobník na hnojivo (až 7000 l) a centrálny zásobník na osivo s objemom 2000 l. Pri plne naloženom zásobníku je tak Maestro  12 SW schopné zasiať 70-80 ha kukurice, čo je aj jeho optimálny denný výkon. Systém výsevu na princípe podtlaku dokáže ukladať osivo veľmi presne, pri pracovnej rýchlosti 11 -13 km/h, pričom postačuje traktor s výkonom 240 koní. Na uvedených podnikoch už noví pracanti zasiali niekoľko stovák hektárov pričom sa siala slnečnica ako aj kukurica. Ako hnojivo je úspešne používaná močovina v dávke 150 kg/ha ako aj liadok amónny v rovnakej dávke. Výbornou funkcionalitou  týchto sejačiek je aj možnosť vypnutia jednotlivých vozíkov (aj pomocou GPS navigácie), čo má veľký význam pri sejbe „cvikov“ kde nevznikajú zbytočné „presevy“. Sejačka je plne pod elektronickou kontrolou pričom obsluha ihneď vidí aký je stav sejby, aký je variačný koeficient,  miera  „vynechávok“ alebo „dvojákov“ a pružne tak reagovať zmenou nastavenia.

Prajeme veľké množstvo úspešne zasiatych hektárov