Kombinované kypriče HORSCH nemajú konkurenciu

07. 10. 2013

V súčasnosti už využívanie hĺbkových kypričov pre prípravu pôdy pod oziminy i jariny nie je žiadnym fenoménom. Čoraz viac našich poľnohospodárov začína využívať alebo aktívne využíva stroj, ktorý efektívne nahradí obracanie pôdy, je menej náročný na ťahový príkon a dosahuje vyššiu plošnú výkonnosť.

 

Kypriče nemecké výrobcu HORSCH majú niekoľko špecifík, ktoré sú v Slovenských podmienkach vyskúšané a jedinečné svojim prevedením. Za najuniverzálnejšie stoje sa považujú stroje série Terrano. Terrano FM je svojimi možnosťami využiteľné od žatvy až po jesennú prípravu. Štvorradová konštrukcia radličiek s istením TerraGrip, zabezpečujú už pri minimálnom zábere 5 m výborné rovnanie plochy. Stroj sa dodáva v alternatívnych záberoch 6, 7 m. Jeho špecifikom je stredový podvozok používaný na transport a otáčanie na úvratiach ako aj hĺbkové vedenie stroja pri práci bez zadného valca. Táto možnosť vzniká na základe zvyšujúceho sa dopytu po strojoch, ktoré dokážu pracovať na jeseň po jariny. Ďalším špecifikom tohto stroja je tzv. „posilňovač trakcie“. Ten zabezpečuje prenos 1300 kg hmotnosti stroja na zadnú nápravu traktora, čo napomáha pri zvyšujúcom sa prešmyku.

V minulom roku naša spoločnosť úspešne uviedla na trh kombinovaný kyprič Terrano 4 MT. V koncepcii štvorradovej konštrukcie sú prvé dva rady radličiek nahradené krátkymi diskami s priemerom 52 cm, v párovom uchytení na jednom držiaku. Ich funkciou je pôdu plytko premiešať s rastlinnými zvyškami. Druhú sekciu tvoria radličky MulchMix alebo úspešne predvedené LD hroty, ktoré sú široké len 4 cm a ich hlavnou úlohou je práca v hĺbke od 25-30 cm kde rozrušujú utužené vrstvy bez vyťahovania veľkých hrúd na povrch. Poslednou sekciou je ťažký SD valec, ktorého úlohou je konečná úprava a drvenie hrúd.

Stroj ktorý doposiaľ svojou konštrukciou nemá konkurenciu je Tiger MT. Jeho pracovné orgány sú tvorené dvoma samostatne nastaviteľnými radami tanierov s priemerom až 68 cm. Tie svojou činnosťou narezávajú a vťahujú organickú hmotu do pôdy. Preto si Tiger MT dokáže poradiť i väčším množstvom organickej hmoty napríklad po kukurici. Tretí a štvrtý rad pracovných orgánov je tvorený radličkami s istením TerraGrip avšak s hydraulickým prítlakom až 850 kg. Prvotné drvenie hrúd zabezpečuje pneumatikový valec po ktorom sa stroj zároveň prepravuje a na záver pracuje ťažký SD valec s hydraulickým doťažením. Viac návodov, doporučení, fotografii a videí nájdete na www.bezorebne.cz.