Aktuality

08/08/2022

Deň otvorených dverí v Land Technologies s.r.o. streda - 7.9.2022

Srdečne vás pozývame na tradičný deň otvorených dverí našej spoločnosti spojený s praktickými ukážkami strojov na ochranu rastlín, spracovanie pôdy a sejbu progresívnymi technológiami MinTill, StripTill a...

viac informácií