Sejba do nepripravenej pôdy

Modulárne sejačky FALCON

FALCON COMPACT

Falcon Compact je zjednodušený variant sejacích strojov Falcon pre stredných a menších farmárov na sejbu po orbe, hĺbkovom kyprení aj do podmietky.

FALCON PRO

Modulárna sejačka Falcon PRO je vhodná najmä do minimalizačných i klasických technológií

FALCON PRO Tandem

Sejací stroj Falcon PRO Tandem je modulárnym variantom sejacieho stroja Falcon PRO umožňujúcim pásové siatie špeciálnymi radlicami s tandemovo usporiadanými výstupmi na siatie osiva a paralelné ukladanie hnojiva do koreňovej zóny.

FALCON SW

Modulárne sejacie vozidlo (nosič) Falcon SW je zjednodušená, odľahčená a univerzálna verzia sejacieho stroja Falcon.

PREMIUM NS

Radličkový sejací stroj Premium NS je vhodný najmä do minimalizačných aj klasických technológií.