Valcovanie

Drobiace a utužovacie valce

Cambridge Valce

Cambridge valce sú vhodné najmä pre dodatočné spracovanie pôdy pred sejbou, obnovenie kapilarity pôdy, rozdrobenie hrúd, urovnanie povrchu

Drobiace valce

Drobiace valce sú vhodné najmä pre zlepšenie spracovania pôdy strojom Kompaktomat. Používajú sa predovšetkým v ťažkých pôdach, v letnom a jesennom období.