Spracovanie pôdy nad 35 cm

DIGGER, KRTEK

DIGGER

Digger je vhodný najmä ako ekvivalent štandardnej orby pri vyššom výkone a nižších pracovných nákladoch.

KRTEK

Krtek je vhodný najmä pre hĺbkové prekyprenie utuženej a zamokrenej pôdy. Prekyprenie podorničnej vrstvy prebehne bez rizika premiešania tzv. biologicky neaktívnej pôdy s ornicou