Kyprenie s prihnojovaním

Spracovanie pôdy s precíznym uložením hnojiva do depa. 

Fertis

Prihnojovací kyprič Fertis je vhodný najmä pre riadkové hĺbkové kyprenie a prevzdušnenie pôdy – technológia strip-till až do hĺbky 35 cm.

STRIP-TILL

Pásový kyprič Strip-Till je vhodný prevažne na pásové spracovanie pôdy, s rozstupom 75 cm a hĺbkou 35 cm s možnosťou aplikovať hnojivo v dvoch hĺbkach.

Digger Fert+

Digger je vhodný najmä ako ekvivalent štandardnej orby pri vyššom výkone a nižších pracovných nákladoch.