Aplikácia hnojovice

Spracovanie hnojovice a bezpečné umiestnenie v pôde

Elefant

Zásobník hnojovice Elefant plní funkciu medzizásobníka hnojovice, vďaka ktorému nemusí aplikátor čakať na cisternu.

SynCult

Aplikátor hnojovice SynCult je kompletná súprava na dodatočné vybavenie diskového podmietača Softer NS na plošné zapravenie hnojovice.