SUMO DD

SUMO DD (Direct Drill) je sejačka pre priamu sejbu No-Till.

 • Úplná nezávislosť na akejkoľvek predsejbovej príprave, vytvorením drážky.
 • Sejba a hnojenie priamo do strniska s minimálnym narušením pôdy.
 • V "živej pôde" dochádza k rýchlejšiemu rozkladu slamy a pozberových zvyškov

Technológiu NO-Till charakterizuje niekoľko základných faktov:

 • No-till (nazýva sa aj priama sejba) je spôsob ako pestovať a siať bez obrábania pôdy.
 • No-till je agronomická technológia ako zvyšovať množstvo vody v pôde, podporiť jej infiltráciu a podporovať prirodzený rozklad organickej hmoty v pôde.
 • V množstve agro regionov výrazne redukuje eróziu pôdy.
 • Najväčším benefitom No-till je zlepšenie pôdy z hľadiska biologickej aktivity, tvorby prirodzeného prostredia a zvyšovanie všeobecnej odolnosti pôdy.
 • Pracovné operácie sú robené z väčšou efektivitou v optimálnejších termínoch a obmedzovaním pohybu mechanizmov po poli.
 • Úplná nezávislosť na akejkoľvek predsejbovej príprave, vytvorením drážky.
 • Sejba a hnojenie priamo do strniska s minimálnym narušením pôdy.
  a pozberových zvyškov.
 • V "živej pôde" dochádza k lepšiemu rozkladu slamy a pozberových zvyškov

Pracovné orgány DD

 • Nezávislá výsevná jednotka umiestnená samostatne na paralelograme
 • Vyhŕňacie koliesko - tanierové krojidlo so škrabkou - výsevná jednotka s uniformerom - prítlačné koliesko - krycí disk
 • Hydraulicky nastaviteľný prítlak 200 kg/disk s kopírovaním do výšky 335 mm
 • Rozstup riadkov 200 mm
 • Aplikácia osiva i hnojiva
 • Delený zásobník 50:50
 • Individuálne vypínané koľajové riadky
 • Transportná šírka 2,8 m
 • Kamerový systém s pohľadom vzad a do zásobníkov
 • LED osvetlenie
 • Individuálne vypínané koľajové riadky zodvihnutím celej sekcie
 • Zábery 3-9 m.
 • Výsevný systém ORGA
 • Závitovka s dávkovaním od 1-350 kg/ha
 • Nerezové vedenia i mechanizmus výsevu
 • Dávkovanie automaticky regulované od rýchlosti z GPS
 • Variabilné dávkovanie
 • Objem nádrže až do 3600 l (50:50)
 • Nastaviteľný snímač hladiny osiva
 • Nádrž s čechračom pre všetky druhy osív a hnojív
 • Pretlaková nádrž
 • ISOBUS pripojenie terminálu
 • Kamerový systém s pohľadom dozadu a do nádrže

Fotogaléria

 
 

Technické parametre - DD bez prihnojovania

Typ DD 3 DD 4 DD 4,8 DD 6 DD 8 DD 9
Pracovná šírka 3.0m 4.0m 4,8 m 6.0m 8.0m 9.0m
Transportná šírka 3.0m 2.8m 2.8m 2.9m 2.9m 2.9m
Objem nádrže (l) 1900 3000 3000 3600 3600 3600
Rozstup riadkov (mm) 187,5 200 200 200 200 200
Počet riadkov 16 20 24 30 40 45
Vypnutie polovice záberu Nie Nie Nie Áno Áno Áno
Kamery 2 2 2 2 2 2
Osvetlenie STD STD STD STD STD STD
Značkovač Optional Optional Optional Optional N/A N/A
Typ Nesená Ťahaná Ťahaná Ťahaná Ťahaná Ťahaná
Požadovaný príkon (k) 150 160 180 210 280 300

Technické parametre - DD s prihnojovaním

Typ DD 4 G&F DD 4,8 G&F DD 6 G&F DD 8 G&F DD 9 G&F
Pracovná šírka 3.0m 4.0m 5.0m 6.0m 8.0m
Transportná šírka 3.0m 2.8m 2.8m 2.9m 2.9m
Objem nádrže (l) 3000 3000 3600 3600 3600
Rozstup riadkov (mm) 200 200 200 200 200
Počet riadkov 20 24 30 40 45
Vypnutie polovice záberu Nie Nie Áno Áno Áno
Kamery 3 3 3 3 3
Osvetlenie STD STD STD STD STD
Značkovač Optional Optional Optional Optional N/A
Typ Nesená Ťahaná Ťahaná Ťahaná Ťahaná
Požadovaný príkon (k) 150 160 180 210 280