Track Guide II

Výhody pre Vás:

  • Nízke obstarávacie náklady
  • V budúcnosti jednoducho rozšíritelné aplikáciami vďaka APP & GO
  • Môže byť rozšírený na ISOBUS riadenie strojov
  • Nízke prekrývanie
  • Menej vynechanej a neošetrenej plochy
  • Včasné varovanie pred prekážkami
  • Práca v noci alebo za zníženej viditeľnosti
  • Šetríte pohonné hmoty a ochranné prostriedky
  • Zvyšite produktivitu a výkon
  • Znižite počet prejazdov

TRACK-Guide II je nový a všestranný systém riadenia. Nové funkcie TRACK-Guide II umožňujú použiť terminál kdekoľvek, a to nielen pre paralelné sledovanie, ale aj ako riadiaci terminál strojov so systémom ISOBUS. Nový softvér a hardvér je bezprecedentne variabilný a prispôsobitelný. Ako užívateľ, môžete aktivovať jednotlivé aplikácia ako aj jednoducho upgradovat terminál podľa svojich potrieb tak aby vyhovoval vašim individuálnym požiadavkám.

Základná verzia TRACK-Guide II obsahuje funkciu TRACK-Leader. Jednoduchý systém paralelného navádzania pre jednotlivé pracovné zábery. Spodná časť obrazovky ukazuje stroj na aktuálnej línii. Horná časť obrazovky, ukazuje svetelnú lištu. Spodná lišta zobrazuje aktuálnu vzdialenosť od ideálnej línie a horná lišta zobrazuje náhľad. Systém tiež ponúka možnosť vyznačenia prekážky. Rozpracovaná operácia môže byť prerušená a neskôr aktivovaná z toh istého miesta. Jednotlivým poliam i strojom si zadajte vlastné názvy. Vďaka ďalším aplikáciam sú možnosti terminálu obrovské. Napríklad môže byť terminál plne kompatibilný s ISOBUS. Použijete ho tak na všetky stroje pracujúce s touto normou (ISO 11783 compliant). Pripojte si na terminál kameru a šetrite chrbát. Stahujte údaje do svojho počítača. 

Schéma zapojenia