Technológie pre ochranu rastlín

Každý deň vo svete rastie potreba potravín. Pre naplnenie tejto potreby je nutná efektívnejšia poľnohospodárska produkcia a vyššie výnosy z menšej obrábanej plochy. Na dosiahnutie tohto cieľa firma Agrifac vyrába unikátne "Brilliant Simple" - geniálne jednoduché stroje. Príkladom je samochodný postrekovač s hi-tech technológiou, Agrifac Condor.
Pri výrobe geniálne jednoduchých strojov sa Agrifac riadi heslom "4e pre pestovateľov". V koncepte 4e je obsiahnuté: efektivita, ekonómia, ergonómia a ekológia.

Postrekovače AGRIFAC