SUMO Podrývak GLS

Podryvák GLS je konštruovaný na hĺbku až 35cm a prioritne slúži na podrytie trvalých trávnych porastov a plôch pre produkciu krmovín. Podrytím a spätným utužením bez narušenia povrchu sa vytvorí efektívna ryha pre odvázanie a následné sprístupnenie vody. Pôdny profil sa prevzdušní a naštartuje mikrobiálny život. Za príplatok je možné stroj dovybaviť aj prísevom a z časti pasienok obnoviť bez nutnosti rozorania.

Vlastnosti a prednosti GLS

  • Nastaviteľné diskové krojidlo
  • Vzdialenosť radličiek 50 cm
  • Hĺbka spracovania 10-35 cm
  • Spätné utuženie valcom
  • Nízky ťahový odpor
  • Možnosť využiť ako kyprič po výmene radlíc za typ TRIO

Technické parametre - SUMO GLS

Typ GLS 3 Leg GLS 4 Leg GLS 5 Leg
Pracovná šírka 2,3 m 2,3 m 2,8 m
Transportná šírka 2.5 m 2.5 m 2.9 m
Radličiek 3 4 5
Rozstup radličiek 833 mm 580 mm 580 mm
Hĺbka spracovania 100-350 mm 100-350 mm 100-350 mm
Hmotnosť 1490 kg 1625 kg 1875 kg

Fotogaléria