Miešanie močoviny v cisternách Garant Kotte

13. 02. 2018

Miešanie močoviny priamo v cisternách si získava čoraz väčšiu popularitu aj u slovenských poľnohospodárov. Namiešanú močovinu v cisterne je potom ľahké pretankovať do postrekovača a vhodnou kombináciou a koncentráciou s prípravkami na ochranu rastlín zvýšiť nielen ich účinnosť ale zabezpečiť predovšetkým foliárnu výživu dusíkom.  Tento systém využívajú pomocou cisterny VT 16 200 napríklad v PPD Výčapy-Opatovce alebo v PROCHEMA Modra, kde poskytujú takúto službu aj v kombinácii s postrekovačom AGRIFAC Condor iným poľnohospodárskym podnikom.

Proces miešania močoviny začína zaplnením cisterny do cca polovice a spustenie miešacej vrtule s priemerom 450 mm. Do víru, ktorý vrtuľa vytvorí sa cez horný otvor pomaly pridáva močovina a pri kontakte z vodou je ihneď rozpustená.  Všetko prebieha za stáleho plnenia cisterny a pri dosiahnutí požadovanej koncentrácie je cisterna plná. K výbave cisterny samozrejme patrí vnútorný katodický náter pre ochranu proti hrdzaveniu vnútorných stien nádrže a vonkajšia farba cisterny na želanie zákazníka. 

Napríklad: na dosiahnutie 15,4 % roztoku močoviny pri objeme cisterny 16 200 l a požadovanej dávke vody na ha 200 l potrebujeme 2500 kg (46 % močoviny). Tým aplikujeme 14 kg dusíka v čistých živinách na hektár v priebehu vegetácie.

Spoločnosť GARANT Kotte je nemecký výrobca cisterien už viac ako storočie a momentálne je vedená už vo štvrtej generácii Dr. Josefom Kottem. Výrobný program spoločnosti pozostáva len z produkcie vysoko kvalitných cisterien od jedno nápravových 7000 litrových až po štvornápravové s objemom až 33 000 litrov. Hlavnou špecializáciou je výroba aplikačných a prívozných cisterien pracujúcich napríklad na bioplynových staniciach, ale aj cisterien so sedlovým návesom a mobilných zásobníkov na hnojovicu. Preferujú cisterny vákuové najmä z hľadiska ich komfortnej údržby a bezstarostnosti. Rýchlosť plnenia je zabezpečovaná pomocným plnením, ktoré je pri cisternách opciou.

Každá cisterna je vyrábaná na zákazku pre cieľového zákazníka a na základe jeho konkrétnych požiadaviek. Neváhajte nás kontaktovať pri diskusii o vašich konkrétnych požiadavkách na miešaciu, prívoznú alebo aplikačnú cisternu.