Precízna technika pre kultiváciu, prísev a hnojenie

09. 06. 2020

Aj tento rok prišli organizátori veľtrhu Agritechnica s novými expozíciami. Témou roka 2019 bola „Ochrana výnosov a prírody“ a „Vedomosti rozhodujú“.

Mechanicky, ekologickejšie

Rakúska spoločnosť APV ukážkou svojich inovovaných prútových brán VS 1200 M1, demonštrovala možnosť efektívnej a nízko nákladovej mechanickej likvidácie burín pri súčasnom znižovaní potreby  používaných herbicídov. Tento stroj má unikátne uchytenie prstov s vlastnou vinutou pružinou uzavretou v plastovom puzdre, kvôli ochrane voči prachu a korózii. Prsty pracujú v hĺbke maximálne 2-3 cm, narušujú prísušok, kypria pôdu a odstraňujú ranné štádia burín. Úspešne sa využívajú na „plečkovanie“ kukurice, ale napríklad aj zemiakov. To vďaka veľkému vertikálnemu výkyvu, ktorý zabezpečí prispôsobenie sa povrchu s hrobčekmi, pri zachovaní prítlaku na povrchu hrobčeka, jeho boku aj päte.

Hviezdicové kolesá na prísušok i buriny

Agresívnejším nástrojom na rozrušenie prísušku je plečka s hviezdicovými kolesami RH 600 M1. Kolesá sú individuálne nastaviteľné v rozsahu od 0 do 30 stupňov a okrem prevzdušnenia, likvidujú aj buriny vo vyšších štádiách.

Vhodným načasovaním je možné, či už pomocou VS 1200 M1 alebo RH 600 M1, takto mechanicky zlikvidovať až 90 % burín v poraste.

Výsev medziplodín s APV

Rastlinné pokrytie predstavuje prirodzenú ochranu pôdy a tvorí rozhranie medzi vesmírom a pôdnym vesmírom. Vhodné využívanie medziplodín sa už teraz stáva účinným nástrojom boja s každoročnými horúčavami a ich využívanie sa stáva nevyhnutným pre trvalú udržateľnosť poľnohospodárstva. Hlavnou zásadou je nepoužívať len monokultúru, napr. horčice, facélie alebo pohánky, ale vždy vybrať druhovo bohatú skladbu viacerých, rôzne koreniacich  druhov podľa miestnych podmienok.

Na Slovensku sú obľúbené pneumatické sejacie nadstavby PS s montážou na mieru pre diskové  alebo radličkové náradie akejkoľvek značky s možnosťou sejby súčasne pri podmietke. Sejačky PS sú dodávané v objemoch od 120 l až do 1600 l. V závislosti od záberu stroja je dôležité zvoliť elektrický alebo hydraulický ventilátor a počet vývodov. Stroje PS sú schopné regulovať dávku na základe pojazdovej rýchlosti. S úpravou pre hnojenie môžu dokonca cielene aplikovať hnojivá a veľmi úspešne sa využívajú aj ako nadstavby sejačiek na kukuricu pre aplikácie mikrogranulátov.

Tekuté hnojivá s LF 600 M1

Aplikácia tekutých hnojív alebo rôznych podporných prípravkov sa aj u nás dostáva do popredia. LF 600 M1 je stroj s nádržou 600 l, doplnený 15 l nádržou na čistú vodu. Samozrejmosťou je čerpadlo s prietokom 20 l/min s funkciou sania, miešania aj aplikácie. Aplikácia je možná pomocou dýz alebo bodovo v celom zábere. Aplikátor sa môže umiestňovať podobne ako stroje PS na náradie alebo na predný trojbodový záves a využíva rovnaký terminál – model 5.2.