SECTION CONTROL u hustosiatych plodín z dielne FARMET

09. 04. 2020

Farmet uviedol na trh úplne nový systém spínania výsevných sekcií (section control). Základom sú uzatváracie / prepúšťacie klapky ovládané tlakom vzduchu umožňujúce veľmi rýchle uzatvorenie toku osiva k výsevným pätkám bez prerušenia toku vzduchu. V spojení s automatizovaným riadením pomocou GPS navigácie možno ovládať 2-64 sekcií. Možno teda uzatvárať aj každú jednu výsevnú pätku sejačky pre hustosiate obilininy s pracovným záberom až 9 metrov. A to rýchlo a efektívne pre optimálne napojenie jednotlivých prejazdov na členitých pozemkoch.

Hlavné prednosti systému

  • - Pneumatické ovládanie tlakom vzduchu 2 bar
  • - Uzatváranie špeciálnym zvieracím gumovým elementom
  • - Rýchle uzatvorenie a otvorenie - do 0,5 sec
  • - Nízke nároky na elektrické napájanie
  • - 2-64 samostatne automaticky spínaných sekcií
  • - Zachovanie prietoku vzduchu k výsevnej pätke pri uzavretí toku osiva
  • - Postupné uzatváranie sekcií je synchronizované s elektropohonom dávkovačov osiva
  • - Vysoká prevádzková odolnosť a životnosť
  • - Jednoduchá výmena gumového zvieracieho elementu

Viac info na stránke výrobcu

Vizualizácia po kliknutí sem