Zamyslime sa prečo využívať krycie plodiny a medziplodiny?

26. 04. 2017

V procese rastlinnej výroby existuje mnoho postupov, ktoré ohrozujú „celkový zdravotný stav pôdy“, a tým obmedzujú jej prirodzenú produkčnú schopnosť.  Toto platí vtedy ak pôdu berieme ako „živý organizmus“, ktorý má okrem chemických a fyzikálnych vlastností a režimov aj biologické vlastnosti.  Jednou z možností ako pôdu udržiavať v zdravej kondícii je využívanie medziplodín a krycích plodín. Hlavnými cieľmi ich využívania sú najmä:

 

  

 • Potlačenie burín
 • Stále krytie pôdy
 • Ochrana pôdy  pred eróziou
 • Šetrenie pôdnej vlahy
 • Zlepšenie stability pôdnych agregátov
 • Znižovanie náchylnosti na pôdny prísušok
 • Aktívne pridávanie organickej hmoty do pôdy
 • Zníženie náchylnosti na utlačenie
 • Eliminácia podorničnej podlahy
 • Fixácia dusíka v pôde
 • Zníženie emisii CO2 fixáciou uhlíka
 • Potláčanie chorôb a škodcov

 

Pôdu nemáme od otcov, požiačali nám ju naše deti, vnúčatá a pravnúčatá.