Samochodný kŕmny voz RBS a jeho prednosti

23. 02. 2016

Spoločnosť RBS ako pokračovateľ svetoznámej značky LUCLAR neskôr CRONO má dlhoročné skúsenosti s výrobou samochodných kŕmnych vozov. Prvý samochodný voz na svete bol uvedený pánom Klaudiom Rubesom, ktorý je dnes uznávaným odborníkom vo výrobe strojov do živočíšnej výroby a jeho dlhoročné skúsenosti prenáša na svoje deti Fabrizia, Barbaru a Simona.

Samochodné kŕmne vozy RBS

Základom kŕmnych vozov RBS je modulárny podvozok zložený z jednotlivých dielcov, ktoré sú spolu pospájané šraubami. To umožňuje ich jednoduchú stavbu, dokonalú pevnosť a schopnosť odolávať rázom pri náročnom pracovnom nasadení. Takéto podvozky sú známe z konštrukcie kamiónových návesov alebo z legendárnej V3S.

Srdcom samochodu je štvor valcový motor Volvo Penta s výkonom  175 k splňujúci všetky emisné normy TIER IV, vybavený protipožiarnou ochranou. Motor je umiestnený v zadnej časti, čím zabezpečuje vyváženie voza oproti fréze umiestnenej vpredu.

Vyberacia fréza má silu až 200 k a pracuje pri tlaku 420 barov. Je ovládaná dvoma piestnicami a vybavené dorazom pre pohodlný presun po cestách.

Fréza môže plniť miešací tank z horizontálnou alebo vertikálnou miešacou závitovkou v rôznych kubatúrach od 12 m3 vyššie.

Pri horizontálom prevedení je využívaný systém dvoch proti sebe otáčajúcich sa šnekov, zabezpečujúce dokonalé narezanie suchého materiálu a zamiešanie kŕmnej dávky. Srdcom tohto spôsobu miešania je planetová prevodovka v olejovej náplni a pohon cez ozubené súkolesia. 

Vertikálne prevedenie zabezpečuje všetky výhody tohto systému.

Váženie zabezpečujú vždy 4 tenzometre a indikátor s dotykovým displayom od spoločnosti DigiDevice.

Na želanie je možné stroj vybaviť o:

  • Vzduchové odpruženie
  • Počítačovým systémom plánovania TMR s Wifi pripojením
  • Riadenie všetkých kolies + krabí chod
  • Nerezovým dnom u horizontálneho alebo obvodovou nerezovou výstuhou do 1 metra u vertikálneho prevedenia
  • a mnoho ďalších detailov podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka